« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Stanovení VPS na ul. Hrozňatova 9

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0534822_23_Zidenice_Hroznatova_9.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br> 1
<br>
<br> Č.J.: MMB/0534822/2023/HED VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0464172/2023 TEL./E-MAIL: 542 174 783/hedlova.jaroslava@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br>
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br>
<br>
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy (dále jen MMB OD),jako věcně a místně příslušný orgán státní
<br> správy podle § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních
<br> komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním
<br> provozu“),na základě projednání dle § 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem <,>
<br> kterým je podle § 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu Policie České Republiky,Městské
<br> ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát,Pracoviště dopravního inženýrství,Renčova 38 <,>
<br> 621 00 Brno,v souladu s ustanovením § 77 odst.5 zákona o silničním provozu a § 171 a následně
<br> části šesté zákona číslo 500/2004 Sb <.>,správní řád ve znění pozdějších předpisů
<br> s t a n o v í p ř e c h o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br> na pozemní komunikaci – místní komunikaci III.tř <.>,ul.Hrozňatova,proti č.or.9,box 2,Brno,podle
<br> výkresové dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení <.>
<br> Stanovení je platné pouze jako součást rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu,kterým
<br> je pravomocně povoleno zvláštní užívání komunikace <.>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích:
<br> Odpovědná osoba za odborné provedení dopravně bezpečnostního opatření – odbornou montáž
<br> dopravního značení po...
Hroznatova_9_box_2.pdf
P
<br> 1
<br> IP
1
<br> 3
c
<br> 30
<br> PO-NE 7-19 H
FY FIZA A.S <.>
1 MÍSTO
<br> PO-NE 7-19 H
1BV 5729
<br> c.p <.>
155
<br> 5
<br> c.p <.>
258
<br> 5
<br> c.p <.>
212
<br> 3
<br> c.p <.>
228
<br> 7
c.p <.>
<br> 228
8
<br> c.p <.>
309
<br> 6
<br> c
<.> o
<.> 7
<br> 7
<br> c.o <.>
7
<br> c.o <.>
11
<br> c.o <.>
3
<br> c.o <.>
5
<br> c.o <.>
9
<br> c.o <.>
13
<br> PRIS
<br> dl <.>
dl <.>
<br> dl <.>
<br> dl <.>
<br> dl <.>
<br> dl <.>
<br> dl <.>
<br> dl <.>
<br> dl <.>
<br> dl <.>
<br> a
s
f <.>
<br> asf <.>
<br> a
s
f <.>
<br> asf <.>
<br> z.dl <.>
<br> C
7
<br> bE
1
<br> 3
<br> V
J
E
<br> Z
D
P
<br> O
V
<br> O
L
E
<br> N
<br> V
J
E
<br> Z
D
P
<br> O
V
<br> O
L
E
<br> N
<br> C
7
a E
1
<br> 3
<br> IZ
8
<br> b
<br> ST
ÁN
Í
<br> VY
ZN
<br> AC
EN
<br> Á
M
IM
<br> O
<br> IZ
8
a
<br> STÁN
Í
<br> VYZN
ACEN
<br> Á
M
IM
<br> O
<br> PO-NE 7-19 H
<br> PRO GAJDOŠOVA 58
1 <.>
<br> UL.HROZŇATOVA - MK
S
<br> 27.9.2023
<br> Souhlasíme se ZUK
<br> Brněnské komunikace
<br> 639 00 Brno | IČ: 507 33 098 | DIČ: CZ 607 33 098
<br> Renneská třída 787/1aBrněnské komunikace a.s <.>
<br> KONTROLOVALVYPRACOVAL
<br> NÁZEV VÝKRESU: ČÍSLO VÝKRESU
<br> VEDOUCÍ ÚDI GENER.PROJEKTANT
<br> OBJEDNATEL DOKUMENTACE: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> NÁZEV AKCE:
<br> DATUM
<br> FORMÁT
<br> STUPEŇ
<br> MĚŘÍTKO
<br> Č.ZAKÁZKY
<br> 01.1
<br> 1:500
<br> A3
<br> ČÍSLO PARÉ
<br> komunikace
<br> Brněnské
<br> ÚTVAR DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ
<br> ING.M.PERNICA M.ZEMAN,DiS.M.ZEMAN,DiS <.>
<br> PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> ING.J.NEŠPOR
<br> ULICE HROZŇATOVA - MK
<br> OPS 5-07 Viniční,fáze B
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NAVRHOVANÉ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ RUŠENÉ
<br> LEGENDA:
<br> B 1
<br> B 1
<br> Instalovat
<br> V 1a
<br> V 1a
Instalovat
<br> V 1a
<br> B 1
<br> OdstranitOdstranit
<br> Veškeré DZ musí být instalováno v souladu s TP65,TP133 a navazující platnou legislativou.�
<br> POZNÁMKA
<br> ZÁŘÍ 2023
<br> 2 <.>
S
T
Á
<br> N
Í
<br> P
L
<br> A
C
E
<br> N
É
<br> H
O
<br> O
B
<br> L
A
S
T
<br> S...

Načteno

edesky.cz/d/7945426

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz