« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Stanovení DZ - Kumpoštova, Bytové domy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0386132-2_Verejna_vyhlaska_Stanoveni_bytovy_dum_Kumpostova_stavba_OOP.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0386132/2023 VYŘIZUJE: Ing.Vlastimil.Vosinek Brno 20.11.2023
<br> Č.J.: MMB/0386132-2/2023/VOS TEL./E-MAIL: 542 174 294/vosinek.vlastimil@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – Bytový dům Kumpoštova,při
<br> místní komunikaci III.třídy,ulice Kumpoštova,Brno – Královo Pole,změna organizace
<br> dopravy a související změna místní úpravy provozu na pozemních komunikacích,stavba <,>
<br> Brno <.>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br>
<br>
Magistrát města Brna jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst.6 zákona č <.>
<br> 361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě
<br> podle ustanovení § 77 odst.3 zákona o silničním provozu projednaného návrhu stanovení místní
<br> úpravy provozu na pozemních komunikacích při místní komunikaci III.třídy,ulice Kumpoštova,Brno
<br> – Královo Pole,trvalé dopravní značení při ulici Kumpoštova,Brno – Královo Pole,podaný žadatelem
<br> společností STAVOPROJEKTA stavební firma,a.s <.>,IČ: 262 32 073,se sídlem Kounicova č.o.67 <,>
<br> 602 00 Brno,v zastoupení společností SIGNEX spol.s r.o <.>,se sídlem Holzova č.o.138,627 00 Brno <.>
<br> IČO 499 71 344,na základě plné moci,projednaného s dotčeným orgánem ve smyslu ustanovení §
<br> 77 odst.3 zákona o silničním provozu,Policie České republiky,Městské ředitelství policie Brno <,>
<br> Dopravní inspektorát Brno – město,pracoviště dopravního inženýrství,podle ustanovení § 77 odst.1
<br> písm.c) zákona o silničním p...
Kumpostova-trvale_DZ.pdf
P
7
<br> Jarmily Kurandové
<br> Kumpoštova
<br> K
ar
<br> la
K
<br> ry
la
<br> P
7
<br> č.o.3
<br> č.o.5
<br> č.o.12
<br> č.o.2b
<br> č.o.2c
<br> č.o.4a
<br> Jarmily Kurandové
<br> Kumpoštova
K
<br> u
m
<br> p
oš
<br> to
va
<br> K
ar
<br> la
K
<br> ry
la
<br> č.o.3
č.o.5
<br> č.o.12
č.o.2b
<br> č.o.2c
<br> č.o.4a
<br> - DZ bude instalováno v souladu s TP 65 a 133
<br> Navržené trvalé DZ :
<br> Stávající DZ :
<br> Stávající DZ odstranit:
<br> Legenda značení ve schématu
<br> A15
INSTALOVAT
<br> ODSTRANIT
<br> stávající
<br> stávající
<br> A15
<br> A15
<br> spol.s r.o <.>
<br> kontakt :obsah schématu :
<br> místo akce/název :
<br> číslo schématu :
<br> číslo objednávky / datum :
<br> KONTROLOVAL : Ing.XXXXXXXX XXXX
<br> X
<br> SIGNEX,spol.s r.o <.>,Holzova,138,627 00 Brno
<br> Tel.: 545 226 021-4,mistr: tel.: 602 58 23 25
Služba mimo pracovní dobu: tel.: 602 571 312
email: signex@signex.cz
<br> www.signex.cz
<br> VYPRACOVAL : Belcredi XXXXX XXXXXX
<br> BRNO,ul.Kumpoštova p.č.129/3 a 132/2
Bytový dům Kumpoštova,Brno
<br> č.o.230428
17.8.2023
<br> TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
místní komunikace
<br> SOUKROMÝ POZEMEK
<br> Bytový dům není veřejně přístupnou komunikací <,>
bude dle ustanovení § 77 a zákona o silničním provozu
oznámeno vlastníkem pozemní komunikace <.>
Značení není předmětem stanovení v PD <.>
<br> 2
<br> CNG
<br> LPG
<br> M
IM
<br> O
M
<br> AJITELE
<br> PARKOVACÍCH
<br> STÁN
Í
<br> M
IM
<br> O
M
<br> A
JITELE
<br> P
A
R
K
<br> O
VA
<br> CÍCH
<br> S
TÁ
<br> N
Í
<br>
Stránka 1

Načteno

edesky.cz/d/7945424

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz