« Najít podobné dokumenty

Město Brno - návrh OOP, ul. Polní, OPS 1-27 Dvorského

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0260824_23_11_Pril.vykres_Polni_OPS_1-27.pdf
c.e.341
<br> D
Ě
T
S
<br> K
É
H
<br> Ř
IŠ
<br> T
Ě
<br> a
s
f <.>
<br> z
<.> d
l <.>
<br> z.dl <.>
<br> z.dl <.>
<br> b
<.> d
l.2
<br> 0
x
1
0b.dl.20x10
<br> b.dl.20x10
<br> bet <.>
<br> dr.k <.>
<br> dr.k <.>
<br> d
r.k
<.>
<br> mzk
<br> m
z
k
<br> mzk
<br> mzk
<br> mzkmzk
<br> mzk
<br> mzk
<br> z
a
tr.d
<br> r.k
<.>
<br> ž
iv
<.>
<br> ž
iv
<.>
<br> h
e
rn
í p
<br> rv
e
k
<br> k
a
<br> m
<.>
<br> k
a
<br> m
<.>
<br> k
a
<br> m
<.>
<br> k
a
<br> m
<.>
<br> o
d
p
<.> k
<br> o
š
<br> la
v
<.>
<br> lav <.>
<br> lav <.>
<br> lav <.>
<br> p
ísko
<br> viště
<br> Polní SL
<br> P
2
<br> SL
<br> SL
<br> P
2
<br> 4
<,> 7
<br> 6
<,> 0
<br> 2
<,> 0
<br> 4
<,> 8
<br> 5
<,> 9
<br> 2
<,> 0
<br> 5
<,> 9
<br> 4
<,> 8
<br> 2
<,> 0
<br> 3
<,> 0
<br> 3
<,> 0
<br> 3
<,> 0
<br> 3
<,> 0
<br> 3
<,> 0
<br> 2
<,> 93
<,> 0
<br> 3
<,> 0
<br> 3
<,> 0
<br> 3
<,> 0
<br> 3
<,> 9
<br> 4
<,> 0
<br> 1P
IP
1
<br> 3
c
<br> E
1
<br> 3
<br> E
1
<br> 3
<br> SL
<br> SL
<br> 1
<br> E 8d INSTALOVAT
<br> E 13
INSTALOVAT
<br> E 13 INSTALOVAT
<br> IP 13c
<br> INSTALOVAT
<br> P
<br> 1
<br> IP
13
c
<br> INS
TA
<br> LO
VA
<br> T
<br> P
<br> E 8
d IN
<br> ST
AL
<br> OV
AT
<br> E 1
3 INS
<br> TA
LO
<br> VA
T
<br> E 1
3 IN
<br> ST
AL
<br> OV
AT
<br> 3
<,> 0
<br> 3
<,> 0
<br> KONTROLOVALVYPRACOVAL
<br> NÁZEV VÝKRESU: ČÍSLO VÝKRESU
<br> VEDOUCÍ ÚDI
<br> ŘÍJEN 2023
<br> GENER.PROJEKTANT
<br> ING.M.PERNICA
<br> OBJEDNATEL DOKUMENTACE: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> NÁZEV AKCE:
<br> DATUM
<br> ZMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
<br> FORMÁT
<br> STUPEŇ
<br> MĚŘÍTKO
<br> Č.ZAKÁZKY
<br> 01.1
<br> 1:500
<br> A3
<br> ČÍSLO PARÉ
<br>
ULICE POLNÍ - MK
<br> OPS 1-27,DZ fáze A
<br> komunikace
<br> Brněnské
<br> ÚTVAR DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ
<br> MGR.P.ANDRESOVÁ MGR.P.ANDRESOVÁ ING.Z.NEČAS
<br> UL.POLNÍ - MK
<br> CENY NA MÍSTE
<br> NEBO PO ZAPLACENÍ
<br> S OPRÁVNENÍM
<br> V PRACOVNÍ DNY 17-6h
<br> 1
<br> příslušných režimů a doby platnosti <.>
tabulek E 13 s označením
<br> Vzorový vzhled vyplnění dodatkových
<br> OBLAST 1-27
<br> S
<br> DOPRAV...
0260824_23_11_nOOP_Polni_OPS_1-27.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br>
Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0260824/2023/11 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXX XXXXXXXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> Č.J.: MMB/0535049/2023/HL TEL./E-MAIL: 542 174 762,hlavaiova.blanka@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> návrh opatření obecné povahy
<br> návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – místní komunikaci III.třídy,ul <.>
<br> Polní,OPS 1-27 Dvorského,Brno-střed – výzva k podávání připomínek a námitek dotčených
<br> osob
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna (dále jen „MMB“),jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst <.>
<br> 6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
<br> (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> obdržel dne 16.10.2023 od zpracovatele společnosti Brněnské komunikace a.s <.>,IČO: 60733098 <,>
<br> Středisko útvar dopravního inženýrství,se sídlem Renneská třída 787/1a,639 00 Brno,návrh místní
<br> úpravy provozu na pozemní komunikaci – místní komunikaci III.třídy,ul.Polní,Brno-střed,formou
<br> výkresu číslo 01.1,název výkresu: „ZMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ“,název akce: „OPS 1-27 DZ fáze
<br> A ULICE POLNÍ - MK“,datum: „ŘÍJEN 2023“,formát: „A3“,měřítko: „1:500“,zpracovaného jmenovanou
<br> společností <.>
<br>
<br> MMB dne 19.10.2023 pod č.j.: MMB/0477961/2023/HL,spis.zn.: 5400/OD/MMB/0260824/2023/10
<br> zaslal dotčenému orgánu podle ustanovení § 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu – PČR <,>
<br> Městskému ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát,pracoviště dopravního inženýrství,se sídlem
<br> Renčova 38,621 00 Brno,návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – mí...

Načteno

edesky.cz/d/7945423

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz