« Najít podobné dokumenty

Město Opava - záměr způsobu výběru žadatele - prodej pozemku 47/2 a část pozemku 47/3 k.ú. Opava - Město 23-681 - Statutární město Opava

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Opava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

23-681.pdf
Statutární město Opava
<br> dle ust.& 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů oznamuje:
<br> záměr způsobu výběru žadatele pro uzavření kupní smlouvy,jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č.47/2- ostatní plocha a části pozemku parc.č.47/3 - ostatní plocha,dle zákresu ve snímku katastrální mapy,v katastrálním území Opava - Město,za podmínek:
<br>.OMM eviduje více zájemců o předmětné pozemky,rozhodne se mezi nimi obálkovou metodou,kdy kritérium pro výběr žadatele bude nabídnutá kupní XXXX a záměr využiti pozemků včetně termínu realizace <.>
<br>.Minimální nabídková kupní cena je stanovena ve výši 6.595,00 Kč/m2 (cena včetně DPH).Jedná se o cenu dle znaleckého posudku č.3441/85/2023,zhotoveného lng.Petrem Kreuzerem dne 18.9.2023 <.>
<br>.Zájemci mohou své nabídky na koupi pozemku podávat v termínu do 18.12.2023 do 13.00 hodin v zalepené obálce označené textem "NEOTVIRAT" - nabídka na koupi pozemku parc.č.47l2- ostatní plocha a části pozemku parc.č.47I3 - ostatní plocha,dle zákresu ve snímku katastrální mapy,v katastrálním území Opava - Město,na podatelně Magistrátu města Opavy,Horní náměstí 69.Později podané nabídky nebudou hodnoceny <.>
<br>.Statutární město XXXXX si vyhrazuje možnost nevybrat žádného ze zájemců,případně zrušit záměr prodeje kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu <.>
<br> O tomto záměru rozhodla Rada města dne 15.11.2023.Zveřejňuje: Magistrát města Opavy,odbor majetku města
<br> Bližší informace: XXXXXX XXXXXXXXX,tel.: XXX XXX XXX tatana.tomsikova©opava-citv.cz
<br> Vyvěšeno dne: „20 // MÁ Sejmuto dne:
<br>,<,> Slatutárnlměsto OPAVA Aktualni mapa Hornlnáměslísg 746 28 Opava
<br> q
<br> 1/4
<br> >r \ \ Taťána Tomšů-wa“
<br> -.r"/
<br> datum: 4.?.2023
<br> čas.—91732

Načteno

edesky.cz/d/7945364

Meta

Prodej   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Opava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz