« Najít podobné dokumenty

Olomoucký kraj - Zahájení ZŘ - Logistický park Mohelnice - II. etapa

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Olomoucký kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záhájení ZŘ - Logistický park Mohelnice - II. etapa.pdf
1
<br>
Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
<br> Jeremenkova 40a,779 00 Olomouc
Č.j.: KUOK 127792/2023 Olomouc 20.11.2023
SpZn.: KÚOK/126406/2023/OŽPZ/507
Vyřizuje: Ing.XXXXXXX XXXXXXXXXX
Tel.: XXX XXX XXX Dle rozdělovníku
Datová schránka: qiabfmf
E-mail: b.plainerova@olkraj.cz
Počet listů: 2
Počet příloh: 1
Počet listů/svazků příloh: 1
<br> Zahájení zjišťovacího řízení a zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení
záměru „Logistický park Mohelnice – II.etapa“ zařazeného v kategorii II
bodu 106 přílohy č.1 zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů
na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů
<br> Krajský úřad Olomouckého kraje,odbor životního prostředí a zemědělství (dále také
„krajský úřad“),Vám zasílá dle ust.§ 6 odst.5 zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále také
„zákon“),oznámení záměru „Logistický park Mohelnice – II.etapa“ podle přílohy
č.3 k citovanému zákonu a sděluje Vám,že tento záměr bude podroben
zjišťovacímu řízení dle § 7 zákona a informace o zahájení zjišťovacího řízení bude
zveřejněna ve smyslu § 16 odst.1 cit.zákona <.>
<br> Oznamovatelem záměru je společnost R35store s.r.o <.>,Pavlínka 4/5,784 01 Litovel <,>
IČO: 080 48 801,zastoupená na základě plné moci Ing.Pavlou Žídkovou,Polní 293 <,>
747 62 Mokré Lazce,IČO: 616 11 531 <.>
<br> Zpracovatelkou oznámení je Ing.XXXXX XXXXXXX,Polní XXX,XXX XX Mokré Lazce <,>
IČO: 616 11 531 <.>
<br> Dotčené územní samosprávné celky pro tento záměr jsou město Mohelnice
a Olomoucký kraj <.>
<br> Do oznámení je možné nahlížet v úřední dny na odboru životního prostředí Městského
úřadu Mohelnice a na oddělení integrované prevence odboru životního prostředí
a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje <.>
<br> Informaci o dni zveřejn...

Načteno

edesky.cz/d/7945346


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Olomoucký kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz