« Najít podobné dokumenty

Kraj Vysočina - ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Kraj Vysočina.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
*KUJIXP1QPO1O*
<br>
<br>
Krajský úřad Kraje Vysočina
<br> Žižkova 1882/57,586 01 Jihlava,IČO: 70890749
ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<br>
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
<br> Odbor životního prostředí a zemědělství
Ke Skalce 5907/47,586 01 Jihlava,Česká republika
<br> tel.: 564 602 502,e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<br>
Číslo jednací: KUJI 105639/2023
<br> Sp.zn.: OZPZ 2007/2023 Ml
<br> Vyřizuje/telefon: František Mládek/564 602 513
<br>
Rozhodnutí
DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
<br> podle § 7 odst.6 zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o EIA“)
<br>
<br> Identifikační údaje
<br> Název záměru: Výstavba areálu LCHD – Jihlava,Hruškové Dvory
<br> Zařazení záměru dle
přílohy č.1 k zákonu
o EIA:
<br> Kategorie II,bod 106 (Výstavba skladových komplexů s celkovou
zastavěnou plochou od stanoveného limitu.Limit: 10 tis.m2.)
<br> Kapacita (rozsah)
záměru:
<br> Zastavěná plocha nového areálu 16 460 m2,zatravněné plochy
3 101 m2,parkovací stání ze zatravňovací dlažby 1 369 m2,celková
plocha zeleně 3 375 m2,72 parkovacích stání <.>
<br> Umístění záměru: kraj: Kraj Vysočina
obec: Jihlava
k.ú.: Hruškové Dvory (648698)
<br> Oznamovatel –
účastník řízení dle § 27
odst.1 zákona č <.>
500/2004 Sb <.>,ve znění
pozdějších předpisů:
<br> LC Hruškové Dvory s.r.o <.>,IČO 171 28 692,Hruškové Dvory 82,586 01
Jihlava,zastoupené na základě písemné plné moci společností Ateliér
AJV,s.r.o <.>,IČO 088 42 809,Čajkovského 654/37,586 01 Jihlava
<br> Zpracovatel oznámení: RNDr.XXXXX XXXXXXXXX,Slezská XXX,XXX XX Chrudim (držitelka
autorizace dle § 19 zákona o EIA)
<br> Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
<br> Posuzovaný záměr řeší novostavbu hal H1,H2 a H3,ke kterým bude vždy administrativní budova <.>
Všechny haly budou tvořit jeden kompaktní celek.Součástí...

Načteno

edesky.cz/d/7945258

Meta

Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Kraj Vysočina      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz