« Najít podobné dokumenty

Obec Džbánice - Usnesení z 6. 11. 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Džbánice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení z 6.11.2023x.pdf (146.7 kB)
IČ: 00600334,tel.515 323 415,e-mail: obec@obecdzbanice.cz,www.obecdzbanice.cz
<br>
<br>
<br>
<br> 5/23
<br>
U S N E S E N Í
<br>
<br> z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Džbánice <,>
konaného dne 6.11.2023,od 17:30 hodin v kanceláři Obecního úřadu Džbánice <.>
<br>
<br> 1 - Určení ověřovatelů a zapisovatele
Zastupitelstvo obce Džbánice určuje ověřovateli zápisu Marka Zvěřinu a Ivanu Čechovou
a zapisovatelkou Mgr.Marcelu Jelínkovou <.>
Usnesení č.1 bylo schváleno <.>
<br>
<br> 2 - Schválení programu
Zastupitelstvo obce Džbánice schvaluje následující program zasedání:
1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst.1 zákona o obcích) a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Plán inventur na rok 2023
4) Kalkulace a schválení výše vodného pro rok 2024
5) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
6) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
7) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
8) Obecně závazná vyhláška o nočním klidu
9) Obecní kronika – jmenování kronikáře
10) Dohoda o vytvoření společného školského obvodu Základní školy a Mateřské školy Vémyslice
11) Oprava štítu a přístřešku na budově kulturního domu
12) Rozpočtové opatření č.11
13) Rozpočtové opatření č.12
14) Ostatní
<br> 14/1 – Žádost MS Cinkulka – Poslední leč
14/2 – Objednávka o poskytování služeb komunikačního systému MUNIPOLIS
14/3 - Prevence vzniku odpadů v DSO Moravskokrumlovsko 2.část – financování
14/4 – SO Moravia – Dotace z nadace ČEZ
14/5 – Obecně závazná vyhláška o zákazu volného pohybu drobného hospodářského
zvířectva a psů
14/6 – Rozpočtové opatření č.13
<br> 15) Diskuse
Usnesení č.2 bylo schváleno <.>
<br>
<br> 3 – Plán inventur na rok 2023
Zastupitelstvo obce Džbánice schvaluje plán inventur pro rok 2023 <.>
Usnesení č.3 bylo schváleno <.>
<br>
<br> 4 – Kalkulace a schválení výše vodného pro rok 2024
Zastupitelstvo obce Džbánice schvaluje současnou cenu vodného za 1/m3
v částce 42 Kč,s platností od posledního...

Načteno

edesky.cz/d/7944935

Meta

Rozpočet   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Džbánice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz