« Najít podobné dokumenty

Obec Bedřichov - Záměr č. 11/2023 - VB kabely NN Kačák Hraničná

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bedřichov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Tisk stránky
Úřední deska - Obec BedřichovDen vyvěšení:
Záměry Obce Bedřichov - prodat,směnit,darovat nebo pronajmout nemovitý majetek
Podrobnosti:
IČ:  00525511 Datová schránka: 97abtyg Úřední hodiny: po: 8.00–12.00,13.00–17.00 stř: 8.00–14.00 čt:  8.00–12.00,13.00–17.00
Na těchto webových stránkách se používají soubory cookies a další síťové identifikátory,které jsou nezbytné pro provoz některých funkcionalit webu <.>
11 2023 VB služebnost NN ČEZ 722 1,90 5
Obec Bedřichov T: +420 483 380 163
<br> Bedřichov 218,468 12 Bedřichov E: podatelna@bedrichov.cz
ID datové schránky: 97abtyg ČÚ: 963237369/0800
IČ: 005 25 511
DIČ: CZ 005 25 511
<br> www.bedrichov.cz
<br>
<br>
Obec Bedřichov,Bedřichov č.p.218,468 12 Bedřichov
________________________________________________________________________________
<br> Obec Bedřichov,jako vlastník níže uvedené nemovitosti vyhlašuje na základě § 39 odst.1) zákona č <.>
128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,tento záměr:
<br> Záměr č.11/2023 – zřízení nemovité věci,věcného břemene – služebnosti na základě Smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.IV-12-4023586 <,>
kabelové vedení NN na p.p.č.722/1 a p.p.č.90/5,k.ú.Bedřichov u Jablonce nad Nisou,obec
Bedřichov,ve vlastnictví obce Bedřichov
<br> Usnesení č.83 / 2023
Zastupitelstvo obce Bedřichov
schvaluje záměr zřízení nemovité věci,věcného břemene – služebnosti na základě Smlouvy
<br> o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.IV-12-4023586 <,>
kabelové vedení NN na p.p.č.722/1 a p.p.č.90/5,k.ú.Bedřichov u Jablonce nad Nisou,obec
Bedřichov,ve vlastnictví obce Bedřichov,ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce,a.s <.>
v zastoupení,na základě plné moci,firmou BIMONT s.r.o <.>,se sídlem České Mládeže 713/122 <,>
Liberec 8,Stanislavem Bílkem,IČO 47781262.Výše náhrady činí 26 100,- Kč bez DPH <.>
<br>
<br>
Vyvěšeno: 20.11.2023
Sejmuto: viz.el.úřední deska
Zpět
Úřední deska - Obec BedřichovÚřední deska
Vyhledat oznámení Typ oznámení: ----- Dotace z rozpočtu obce nad 50 000,- Kč Informace poskytnuté dle zákona č.106/1999Sb.Mimořádná opatření - informace k aktuálnímu stavu nouze Ostatní Oznámení Plán rozvoje obce Bedřichov na období 2016 - 2020 Rozpočet a další finanční záležitosti dobrovolných svazků obcí,kterými je Obec Bedřichov členem Rozpočet a další finanční záležitosti obce Bedřichov Veřejné vyhlášky Veřejné zakázky Veřejnoprávní smlouvy obce Bedřichov Volby Vyhlášky obce Záměry Obce Bedřichov - prodat,směnit,darovat nebo pronajmout nemovitý majetek Zasedání zastupitelstva Hledat v názvu nebo textu: Číslo jednací: Vyvěšeno v období: od
do
20.11.2023-do odvolání
20.11.2023-do odvolání
20.11.2023-9.1.2024
16.11.2023-do odvolání
16.11.2023-1.12.2023
16.11.2023-1.12.2023
12.10.2023-30.11.2023
28.6.2023-do odvolání
16.6.2023-16.6.2026
16.6.2023-16.10.2026
16.6.2023-16.6.2026
16.6.2023-30.6.2024
16.6.2023-30.6.2024
20.3.2023-do odvolání
29.12.2022-29.12.2025
29.12.2022-29.12.2025
21.12.2022-31.12.2023
1.12.2022-do odvolání
1.12.2022-do odvolání
10.11.2022-do odvolání
18.7.2022-18.7.2025
18.7.2022-18.7.2025
7.7.2022-do odvolání
30.6.2022-do odvolání
24.6.2022-do odvolání
10.5.2019-31.12.2023
IČ:  00525511 Datová schránka: 97abtyg Úřední hodiny: po: 8.00–12.00,13.00–17.00 stř: 8.00–14.00 čt:  8.00–12.00,13.00–17.00
Na těchto webových stránkách se používají soubory cookies a další síťové identifikátory,které jsou nezbytné pro provoz některých funkcionalit webu <.>
11 2023 VB služebnost NN ČEZ 722 1,90 5
Obec Bedřichov T: +420 483 380 163
<br> Bedřichov 218,468 12 Bedřichov E: podatelna@bedrichov.cz
ID datové schránky: 97abtyg ČÚ: 963237369/0800
IČ: 005 25 511
DIČ: CZ 005 25 511
<br> www.bedrichov.cz
<br>
<br>
Obec Bedřichov,Bedřichov č.p.218,468 12 Bedřichov
________________________________________________________________________________
<br> Obec Bedřichov,jako vlastník níže uvedené nemovitosti vyhlašuje na základě § 39 odst.1) zákona č <.>
128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,tento záměr:
<br> Záměr č.11/2023 – zřízení nemovité věci,věcného břemene – služebnosti na základě Smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.IV-12-4023586 <,>
kabelové vedení NN na p.p.č.722/1 a p.p.č.90/5,k.ú.Bedřichov u Jablonce nad Nisou,obec
Bedřichov,ve vlastnictví obce Bedřichov
<br> Usnesení č.83 / 2023
Zastupitelstvo obce Bedřichov
schvaluje záměr zřízení nemovité věci,věcného břemene – služebnosti na základě Smlouvy
<br> o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.IV-12-4023586 <,>
kabelové vedení NN na p.p.č.722/1 a p.p.č.90/5,k.ú.Bedřichov u Jablonce nad Nisou,obec
Bedřichov,ve vlastnictví obce Bedřichov,ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce,a.s <.>
v zastoupení,na základě plné moci,firmou BIMONT s.r.o <.>,se sídlem České Mládeže 713/122 <,>
Liberec 8,Stanislavem Bílkem,IČO 47781262.Výše náhrady činí 26 100,- Kč bez DPH <.>
<br>
<br>
Vyvěšeno: 20.11.2023
Sejmuto: viz.el.úřední deska
Tisk stránky
Úřední deska - Obec BedřichovÚřední deska
Vyhledat oznámení Typ oznámení: ----- Dotace z rozpočtu obce nad 50 000,- Kč Informace poskytnuté dle zákona č.106/1999Sb.Mimořádná opatření - informace k aktuálnímu stavu nouze Ostatní Oznámení Plán rozvoje obce Bedřichov na období 2016 - 2020 Rozpočet a další finanční záležitosti dobrovolných svazků obcí,kterými je Obec Bedřichov členem Rozpočet a další finanční záležitosti obce Bedřichov Veřejné vyhlášky Veřejné zakázky Veřejnoprávní smlouvy obce Bedřichov Volby Vyhlášky obce Záměry Obce Bedřichov - prodat,směnit,darovat nebo pronajmout nemovitý majetek Zasedání zastupitelstva Hledat v názvu nebo textu: Číslo jednací: Vyvěšeno v období: od
do
20.11.2023-do odvolání
20.11.2023-do odvolání
20.11.2023-9.1.2024
16.11.2023-do odvolání
16.11.2023-1.12.2023
16.11.2023-1.12.2023
12.10.2023-30.11.2023
28.6.2023-do odvolání
16.6.2023-16.6.2026
16.6.2023-16.10.2026
16.6.2023-16.6.2026
16.6.2023-30.6.2024
16.6.2023-30.6.2024
20.3.2023-do odvolání
29.12.2022-29.12.2025
29.12.2022-29.12.2025
21.12.2022-31.12.2023
1.12.2022-do odvolání
1.12.2022-do odvolání
10.11.2022-do odvolání
18.7.2022-18.7.2025
18.7.2022-18.7.2025
7.7.2022-do odvolání
30.6.2022-do odvolání
24.6.2022-do odvolání
10.5.2019-31.12.2023
IČ:  00525511 Datová schránka: 97abtyg Úřední hodiny: po: 8.00–12.00,13.00–17.00 stř: 8.00–14.00 čt:  8.00–12.00,13.00–17.00
Na těchto webových stránkách se používají soubory cookies a další síťové identifikátory,které jsou nezbytné pro provoz některých funkcionalit webu <.>
Smlouva č.2/2019 - poskytnutí dotace na podporu provozu Pošty Partner
Úřední deska - Obec BedřichovDen vyvěšení:
Podrobnosti:
IČ:  00525511 Datová schránka: 97abtyg Úřední hodiny: po: 8.00–12.00,13.00–17.00 stř: 8.00–14.00 čt:  8.00–12.00,13.00–17.00
Na těchto webových stránkách se používají soubory cookies a další síťové identifikátory,které jsou nezbytné pro provoz některých funkcionalit webu <.>
Dopravní sdružení obcí Jablonecka - schválený závěrečný účet 2021
Úřední deska - Obec BedřichovDen vyvěšení:
Typ oznámení:
Rozpočet a další finanční záležitosti dobrovolných svazků obcí,kterými je Obec Bedřichov členem
Podrobnosti:
IČ:  00525511 Datová schránka: 97abtyg Úřední hodiny: po: 8.00–12.00,13.00–17.00 stř: 8.00–14.00 čt:  8.00–12.00,13.00–17.00
Na těchto webových stránkách se používají soubory cookies a další síťové identifikátory,které jsou nezbytné pro provoz některých funkcionalit webu <.>
Schválený Závěrečný účet a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bedřichov za rok 2021 - schválený 23.6.2022
Úřední deska - Obec BedřichovDen vyvěšení:
Podrobnosti:
Závěrečný účet a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bedřichov za rok 2021 - schválený 23.6.2022
IČ:  00525511 Datová schránka: 97abtyg Úřední hodiny: po: 8.00–12.00,13.00–17.00 stř: 8.00–14.00 čt:  8.00–12.00,13.00–17.00
Na těchto webových stránkách se používají soubory cookies a další síťové identifikátory,které jsou nezbytné pro provoz některých funkcionalit webu <.>
Střednědobý rozpočet obce Bedřichov na léta 2022-2025
Úřední deska - Obec BedřichovDen vyvěšení:
Podrobnosti:
IČ:  00525511 Datová schránka: 97abtyg Úřední hodiny: po: 8.00–12.00,13.00–17.00 stř: 8.00–14.00 čt:  8.00–12.00,13.00–17.00
Na těchto webových stránkách se používají soubory cookies a další síťové identifikátory,které jsou nezbytné pro provoz některých funkcionalit webu <.>
Dotace z rozpočtu obce, smlouva č.4/2022 - spolek Bedřichováci
Úřední deska - Obec BedřichovDen vyvěšení:
Podrobnosti:
IČ:  00525511 Datová schránka: 97abtyg Úřední hodiny: po: 8.00–12.00,13.00–17.00 stř: 8.00–14.00 čt:  8.00–12.00,13.00–17.00
Na těchto webových stránkách se používají soubory cookies a další síťové identifikátory,které jsou nezbytné pro provoz některých funkcionalit webu <.>
Dotace z rozpočtu obce, smlouva č.1/2022 - spolek Bedřichováci
Úřední deska - Obec BedřichovDen vyvěšení:
Podrobnosti:
IČ:  00525511 Datová schránka: 97abtyg Úřední hodiny: po: 8.00–12.00,13.00–17.00 stř: 8.00–14.00 čt:  8.00–12.00,13.00–17.00
Na těchto webových stránkách se používají soubory cookies a další síťové identifikátory,které jsou nezbytné pro provoz některých funkcionalit webu <.>
Dopravní sdružení obcí Jablonecka - návrh rozpočtový výhled 2024-2028
Úřední deska - Obec BedřichovDen vyvěšení:
Typ oznámení:
Rozpočet a další finanční záležitosti dobrovolných svazků obcí,kterými je Obec Bedřichov členem
Podrobnosti:
IČ:  00525511 Datová schránka: 97abtyg Úřední hodiny: po: 8.00–12.00,13.00–17.00 stř: 8.00–14.00 čt:  8.00–12.00,13.00–17.00
Na těchto webových stránkách se používají soubory cookies a další síťové identifikátory,které jsou nezbytné pro provoz některých funkcionalit webu <.>
Mikroregion Jizerské hory - schválený rozpočet na rok 2023
Úřední deska - Obec BedřichovDen vyvěšení:
Typ oznámení:
Rozpočet a další finanční záležitosti dobrovolných svazků obcí,kterými je Obec Bedřichov členem
Podrobnosti:
IČ:  00525511 Datová schránka: 97abtyg Úřední hodiny: po: 8.00–12.00,13.00–17.00 stř: 8.00–14.00 čt:  8.00–12.00,13.00–17.00
Na těchto webových stránkách se používají soubory cookies a další síťové identifikátory,které jsou nezbytné pro provoz některých funkcionalit webu <.>
Mikroregion Jizerské hory - schválený střednědobý výhled hospodaření na období 2024-2026
Úřední deska - Obec BedřichovDen vyvěšení:
Typ oznámení:
Rozpočet a další finanční záležitosti dobrovolných svazků obcí,kterými je Obec Bedřichov členem
Podrobnosti:
IČ:  00525511 Datová schránka: 97abtyg Úřední hodiny: po: 8.00–12.00,13.00–17.00 stř: 8.00–14.00 čt:  8.00–12.00,13.00–17.00
Na těchto webových stránkách se používají soubory cookies a další síťové identifikátory,které jsou nezbytné pro provoz některých funkcionalit webu <.>
Rozpočet obce Bedřichov na rok 2023
Úřední deska - Obec BedřichovDen vyvěšení:
Podrobnosti:
Rozpočet obce Bedřichov na rok 2023 schválený dne 19.12.2022,usn.č.31/2022
IČ:  00525511 Datová schránka: 97abtyg Úřední hodiny: po: 8.00–12.00,13.00–17.00 stř: 8.00–14.00 čt:  8.00–12.00,13.00–17.00
Na těchto webových stránkách se používají soubory cookies a další síťové identifikátory,které jsou nezbytné pro provoz některých funkcionalit webu <.>
Dotace z rozpočtu obce, smlouva č. 6/2022 - Spolek Bedřichováci
Úřední deska - Obec BedřichovDen vyvěšení:
Podrobnosti:
IČ:  00525511 Datová schránka: 97abtyg Úřední hodiny: po: 8.00–12.00,13.00–17.00 stř: 8.00–14.00 čt:  8.00–12.00,13.00–17.00
Na těchto webových stránkách se používají soubory cookies a další síťové identifikátory,které jsou nezbytné pro provoz některých funkcionalit webu <.>
Dotace z rozpočtu obce č.6/2022, Spolek Bedřichováci
Úřední deska - Obec BedřichovDen vyvěšení:
Podrobnosti:
IČ:  00525511 Datová schránka: 97abtyg Úřední hodiny: po: 8.00–12.00,13.00–17.00 stř: 8.00–14.00 čt:  8.00–12.00,13.00–17.00
Na těchto webových stránkách se používají soubory cookies a další síťové identifikátory,které jsou nezbytné pro provoz některých funkcionalit webu <.>
Dopravní sdružení obcí Jablonecka - SCHVÁLENÝ rozpočet na rok 2023
Úřední deska - Obec BedřichovDen vyvěšení:
Typ oznámení:
Rozpočet a další finanční záležitosti dobrovolných svazků obcí,kterými je Obec Bedřichov členem
Podrobnosti:
IČ:  00525511 Datová schránka: 97abtyg Úřední hodiny: po: 8.00–12.00,13.00–17.00 stř: 8.00–14.00 čt:  8.00–12.00,13.00–17.00
Na těchto webových stránkách se používají soubory cookies a další síťové identifikátory,které jsou nezbytné pro provoz některých funkcionalit webu <.>
Mikroregion Jizerské hory - SCHVÁLENÝ závěrečný účet 2022
Úřední deska - Obec BedřichovDen vyvěšení:
Typ oznámení:
Rozpočet a další finanční záležitosti dobrovolných svazků obcí,kterými je Obec Bedřichov členem
Podrobnosti:
IČ:  00525511 Datová schránka: 97abtyg Úřední hodiny: po: 8.00–12.00,13.00–17.00 stř: 8.00–14.00 čt:  8.00–12.00,13.00–17.00
Na těchto webových stránkách se používají soubory cookies a další síťové identifikátory,které jsou nezbytné pro provoz některých funkcionalit webu <.>
Dopravní sdružení obce Jablonecka - SCHVÁLENÝ závěrečný účet
Úřední deska - Obec BedřichovDen vyvěšení:
Typ oznámení:
Rozpočet a další finanční záležitosti dobrovolných svazků obcí,kterými je Obec Bedřichov členem
Podrobnosti:
IČ:  00525511 Datová schránka: 97abtyg Úřední hodiny: po: 8.00–12.00,13.00–17.00 stř: 8.00–14.00 čt:  8.00–12.00,13.00–17.00
Na těchto webových stránkách se používají soubory cookies a další síťové identifikátory,které jsou nezbytné pro provoz některých funkcionalit webu <.>

Načteno

edesky.cz/d/7944920

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru   Veřejná vyhláška   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Zákon 106/1999   Volby   Veřejná vyhláška   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Zákon 106/1999   Volby   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Zveřejnění záměru   Pronájem   Zveřejnění záměru   Pronájem   Zveřejnění záměru   Pronájem   Zveřejnění záměru   Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bedřichov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz