« Najít podobné dokumenty

Město Velký Šenov - Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Velký Šenov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení 11. ZM 2023A.pdf (140.6 kB)
1
<br>
USNESENÍ
<br> z 11.zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov,konaného dne 15.11.2023 <.>
<br> Po projednání jednotlivých bodů byla přijata tato usnesení ZM Velký Šenov:
<br>
<br> č.202/23
<br> ZM VOLÍ za ověřovatele zápisu Mgr.Antonína Borovku a pana Václava Kvíze <,>
<br> za předsedu návrhové komise XXXX XXXXXXX Růžičku a za členy oba ověřovatele zápisu <.>
<br>
<br> č.203/23
<br> ZM SCHVALUJE předložený program jednání 11.zasedání ZM Velký Šenov <.>
<br>
<br> č.204/23
<br> ZM SCHVALUJE zápis/usnesení z 10.zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov,konaného
<br> dne 11.10.2023 <.>
<br>
<br> č.205/23
<br> ZM BERE NA VĚDOMÍ činnost Rady města od 11.10.2023 do 15.11.2023 <.>
<br>
<br> č.206/23
<br> ZM SCHVALUJE Rozpočtové opatření č.8/2023 dle přílohy <.>
<br>
<br> č.207/23
<br> ZM SCHVALUJE přijetí movitého daru,konkrétně souprava vyprošťovacího hydraulického
<br> zařízení LUKAS od Města Jílové,IČ: 00261408,Mírové náměstí 280,407 01 Jílové v účetní
<br> hodnotě 302 229,- Kč <.>
<br>
<br> č.208/23
<br> ZM POVĚŘUJE starostu města podpisem darovací smlouvy na přijetí movitého daru <,>
<br> konkrétně souprava vyprošťovacího hydraulického zařízení LUKAS od Města Jílové <,>
<br> IČ: 00261408,Mírové náměstí 280,407 01 Jílové v účetní hodnotě 302 229,- Kč <.>
<br>
<br> č.209/23
<br> ZM SCHVALUJE vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
<br> na pěstební činnost v lesích města Velký Šenov pro rok 2024 <.>
<br>
<br> č.210/23
<br> ZM SCHVALUJE vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
<br> na těžební činnost v lesích města Velký Šenov pro rok 2024 <.>
<br>
<br> č.211/23
<br> ZM SCHVALUJE vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na odkup
<br> dříví vytěženého v lesích města Velký Šenov pro rok 2024 <.>
<br>
<br> č.212/23
<br> ZM SCHVALUJE Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém
<br> odpadového hospodářství dle přílohy <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
č.213/23
<br> ZM SCHVALUJE Obecně záva...

Načteno

edesky.cz/d/7944826

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Velký Šenov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz