« Najít podobné dokumenty

Obec Hradiště (Benešov) - ROZPOČET 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hradiště (Benešov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ROZPOČET 2023
Obec Hradiště
Hradiště 15,258 01 Vlašim I
mobil: 732 460 458
__________________________________________________________________________
IČO: 00508535 DIČ:CZ00508535 číslo účtu :0320057399/0800
účet zřízen u České spořitelny a.s <.>,pobočka Vlašim
<br> ROZPOČET NA ROK 2023
<br> Par
Pol
Název
V tis.Kč
<br>
<br> Příjmy celkem
850,00
<br>
1xxx
Daňové příjmy
700,00
<br>
2xxx
Nedaňové příjmy
75,00
<br>
3xxx
Kapitálové příjmy
0,00
<br>
4xxx
Přijaté dotace
75,00
<br>
<br> Výdaje celkem
3 720,00
<br>
Tř.5
Běžné výdaje celkem
720,00
<br>
Tř.6
Kapitálové výdaje
3 000,00
<br>
<br> Závazné ukazatele výdajů pro výkonné orgány
<br>
1031
<br> Pěstební činnost
10,00
<br> 2219
<br> Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Oprava místních komunikací
70,00
<br> 2292
<br> Provoz veřej.silniční dopravy
8,12
<br> 2310
<br> Pitná voda
100,00
<br> 3113
<br> Základní školy
2,00
<br> 3399
<br> Ost.záležitosti kultury,sportu <,>
(věcné dary občanům)
7,00
<br> 3631
<br> Veřejné osvětlení
20,00
<br> 3639
<br> Komunální služby a územní rozvoj
20,00
<br> 37xx
<br> Odpadové hospodářství
55,00
<br> 3745
<br> Péče o vzhled obce a veřejná zeleň
35,00
<br> 5511
<br> Požární ochrana-dotace Městu Vlašim
5,00
<br> 6112
<br> Zastupitelstvo obce
220,00
<br> 6115
<br> Volby do zastupitelstev Středočeského kraje
0,00
<br> 6171
5xxx
Činnost místní správy
Běžné výdaje
149,88
<br>
6121
<br> Investiční výdaje
3 000,00
<br>
6122
<br> 0,00
0,00
<br> 6310
<br> služby peněžních ústavů
6,00
<br>
<br>
Finanční vztahy k jiným osobám
<br>
<br> 5321
Neinvestiční transfer Město Vlašim
PO-profesionální část
Základní škola
7,00
<br>
5329
Neinvestiční transfer VR územ.Úrovně
DSO Blaník 3,83
DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST 8,12
11,95
<br>
<br> Saldo příjmů a výdajů
-2 870,00
<br>
<br> Financování
2 870,00
<br>
8115
Změna stavu krátkodobých prostředků ZBÚ
-2 870,00
<br>
<br> Závazné ukazatele k jiným osobám
0,00
<br>
<br> Zastupitelstvo obce Hradiště dne 28.prosince 2022
· Schvaluje schodkový rozpočet obce Hradiště na rok 2023
· Závazný...

Načteno

edesky.cz/d/7944640

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Hradiště (Benešov)
19. 05. 2024
19. 05. 2024
19. 05. 2024
19. 05. 2024
19. 05. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Obec Hradiště (Benešov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz