« Najít podobné dokumenty

Obec Seletice - Plán rozpočtu obce Seletice 2024 + střednědobý výhled + Fin

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Seletice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

fin.pdf
FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÚ,DOBROVOLNÝCH SVAZKÚ oecí A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Za období: 10í2023
<br> Obec Seletice; IČO 00640638; Seletice 130,Seletice,289 34 Právní forma: Obec Předmět činnosti: Sestavený k: 31.10.2023 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 9.11.2023
<br> la Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rgšfgššěťo VÝSIBGEĚDŽŽ počátku Plnění V a b 1 2 3
<br> 1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené píátci 650 000.00 650 000,00 632 899,23 97.37
<br> 1112 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky 50 000,00 50 000,00 45 522,78 91.05
<br> 1113 ŽIíŠŘiZSĚÉÉÉ-smů WZiCkÝCh 050“ Wm'ané S'ážko" “me 120 000,00 170 000,00 156 571.07 92.10
<br> 1121 Příjem : daně z příjmů právnických osob 900 000,00 1 100 000,00 1 112 720,71 101,15
<br> Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech,kdy 1122 poplatníkem je obec,s výjimkou daně vybírané srážkou podle 40 000,00 29 070,00 29 070,00 100,00 zvláštní sazby daně
<br> 1211 Příjem z daně z pňdané hodnoty 1 655 000.00 1 765 872,00 1 960 129,83 111,00
<br> 1334 ŠZÉÝÉZÉESJŠÉŠŠÉEEQÉÉ 222121ÉZÁÉÉÉ'ÉÉÉÉZÉÉTEZÉZÉ 2000-00 2000-00 om 0-00
<br> 1341 Příjem : poplatku ze psů 5 000,00 5 000,00 3 480,00 59,50
<br> 1345 557512323333250ží3323223?1330223352331?31112202věci 301000100 311000700 309 OOO-00 99136
<br> 1349 Příjem ze zrušených místních poplatků 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00
<br> 1361 Příjem ze správních poplatků 1 000,00 1 500,00 1 110,00 74,00
<br> 1381 Egger“ z daně z hazardnich her 5 vyjimkou dílčí daně z technických 35 000.00 35 000,00 26 785.08 75544
<br> 1511 Příjem : daně z nemovitých věcí 250 000.00 300 000,00 282 791,15 94,26
<br> 4111 gžgggůučm přijate transfery z všeobecné pokladní správy statniho 0,00 32 977.21 32 977.21 190.00
<br> 4112 ŠŠJWŠŠÉŽTŠŠŠŠÉĚÉÉÉŠE Státního ““DD“" V 'ámd 71 000,00 74 900,00 02 420,00 03.34
<br> 4213 Investiční pňjaté transfery ze státních fondů 0,00 251 033,38 251 033.3...
střednědobý výhled rozpočtu.pdf
Střednědobý výhled rozpočtu obce Seletice - návrh
<br> č.ř.2 025 2 026 2 027 Počáteční stav penězních A prostředků k 1.1.- 3.000 106.000 P1 Třída 1 Daňové příjmy- ř_4010 4000000 4000.000 4000.000 P2 Třída ?.Nedaňové příjmy _ ř.4020 600.000 600.000 600.000 P3 Třída 3 Kapitálové přijmy— ř.4030 - Pá Třída 4 PHjaté dotace - ř.4040 75.000 “5.000 75.000 P1+P2+P Pc 3+P4 Přijmy celkem (po konsolidaci) 4075000 4.675000 4.6?5000 P5 - úvěry krátkodobé !do 1 roku! - ř.8113 PS - úvěry dlouhodobé 30123,příjem 2 vydání krátkodobých dluhopisů - PB 138111 - příjem 1 vydání dlouhodobých dluhopisů PQ - ř.8121 P10 - ostatni (aktivni likvidita) Pňjaté úvěry a komunální obligace,Pt P5 ažP10 aktivní likvidita - - - KONSOLIDOVANE PRIJMY P Pk+Pf CELKEM 4.675000 4.6?5000 4075000 V1 Třída 5 Běžné lneinvestiční/ výdaje - ř.4210 3300000 3.300000 3.300000 V2 Třída 6 Kapitálové flnvestični fvýdaje - ř.4220 1.100000 1000000 1000000 Vc V1+V2 Výdaje celkem (po konsolidaci) 4.400000 4.300000 4.300000 - splátka jistiny krátkodobých úvěrů - V4 8114 - spiátka jistiny dlouhodobých úvěrů - V5 8124 272.000 212.000 212.000 - splátka jistiny krátkodobého dluhopisu - V? 8112 - splátka jistiny dlouhodobého dluhopisu - V8 8122 V9 - ostatni (aktivni likvidita) Vl V4 až V9 Splátky listin úvěrů,dluhopisů.likvidita.- - KONSOLIDOVANE VYDAJE V Vk+Vf CELKEM 4.6?2000 4.572000 4.572000 D P-v Hotovost běžného roku 3.000 103.000 103.000 PS+P- V KS ke konci roku - 106.000 209.000
<br> Vyvěšeno dne 20.11.2023
<br> Sejmuto dne
<br> XXXX XXXXXXXXX Plchová,starostka obce %Lúž Mf fm
<br> XXXXXXXX XXXXXXXXX,místostarosta obce
<br> Obec Seletice Seletice XXX
<br> 2339 34 Rožďalovice
<br> iC 00640638
<br> tel.312 315101
Plán rozpočtu obce Seletice 2024 + střednědobý výhled + Fin
OBEC SELETICE Seletice čp.139 289 34 Seletice
<br> |Č:00640638
<br> Návrh rozpočtu na rok 2024
<br> Příjmy celkem v tis.Kč 5491 vtom:
<br> daňové tabulka č.2 4545 nedaňové + kapitálové tabulka Č.2 871 přijaté dotace tabulka č.2 75 Výdaje celkem 15691 v tom:
<br> běžné tabulka č.1 10283 kapitálové tabulka č.1 5680 Financování položka 8115 10200
<br> Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:
<br> 20.11.2023
<br> Projednáno ve finančním výboru:
<br>.Seletice 139
<br> IČ 00640638
<br> Hana Kubdf “ nuá DIr—hnua starostka obce
<br> aaa/%ďw //
<br> tel.312 315101
<br> Obec Seletice
<br> 289 34 Rožďalovice
<br> Mimclau ckovčin místostarosta obce
<br> str.1
<br> Návrh rozpočtu obce Seletice na rok 2024
<br> Příjmy Kč Paragraf Daně 4.545.000 Poplatky 329.500 Dotace na výkon státní správy 75.000 1039 Lesní hospodářství 15.000 2310 Pitná voda 200.000 3613 Nebytové hospodářství 200.000 3632 Pohřebnictví 1000 3639 Komunálníslužby 12.000 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 500 3725 Využívání a zneškodňování odpadů 50.000 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 60.000 6171 činnost místnísprávy z.ooo 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1.000 Příjmy celkem 5.491.000 Financování (zůstatky účtů 2023) 10200000 Příjmy celkem 15.691.000 Výdaje Kč Paragraf 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče 3.000 1039 Lesní h05podářství 5.000 2212 Silnice 350.000 2219 Chodníky,lávky,naučná stezka 350.000 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 1.250.000 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 50.000 2292 Dopravníobslužnost 50.000 2310 Pitná voda 920.000 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 800.000 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 800.000 3111 Mateřské školy 5.000 3113 Základní školy 130.000 3314 Činnosti knihovnické 5.000 3319 Ostatní záležitosti kultury 10.000 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot 100.000 3341 Rozhlas atelevize 80.000 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 30.000
<br> str.2
<br> 3399 Ostatní záležitosti kultury 150.000 3419 Ostatní tělovýcho...

Načteno

edesky.cz/d/7944523

Meta

Prodej   Pronájem   Územní plánování   EIA   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Seletice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz