« Najít podobné dokumenty

Obec Malé Březno (Most) - Informace o konání zasedání zastupitelstva obce - 27.11.2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malé Březno (Most).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace o konání zasedání zastupitelstva obce - 27.11.2023 (246.76 kB)
Informace o konání zasedání zastupitelstva obce
<br> Obec Male Březno Zastupitelstvo obce Malé Březno
<br> Datum konání: 27.11.2023 (pondělí) od 16.30 hodin
<br> Místo konání: sál KD v Malém Březně,Malé Březno č.p.1
<br> Navržená program:
<br> ].Zahájení 3.<.> Svolání zastupitelstva obce 13.Prezence c.Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu d.Schválení programu zasedání 6.Ověření zápisu z předchozího ZO 2.Uplatnění námitek k zápisu z předchozího ZO 3.Závěrečné projednání rozpočtu obce Malé Březno na rok 2024 4.Žádost o příspěvek na činnost MS Malobřezenský Lišák na rok 2024 _ uzavření veřejnoprávní smlouvy.5.Žádost o příspěvek na činnost spolku Čtyřlístek při obcích Malé a Vysoké Březno na rok 2024 — uzavření veřejnoprávní smlouvy.6.Žádost o příspěvek na Činnost SH ČMS SDI—I Malé Březno na rok 2024 — uzavření veřejnoprávní smlouvy.7'.Žádost o příspěvek na činnost spolku Sport Malé Březno 2.3.na rok 2024 — uzavření veřejnoprávní smlouvy.8.Prodej pozemkových parcel p.č.47/11 a p.Č.251/20 vše v k.ú.Malé Březno na základě žádosti XXXX XXXX Šrédla X.Veřejná zakázka na stavební práce „Modernizace a intenzifikace ČOV včetně souvisejících objektů v obci Malé Březno“
<br> > Projednání víceprací 10.Pořízení vánoční světelné dekorace
<br> 11.Rozpočtová změna č.7/2023 — na vědomí
<br> "i“-u f,<.>,; 35,„:— „gr) „Jv- jg,<,> *.! <,>
<br> František ŠtrébI
<br> starosta obce
<br> Vyvěšeno dne: 20.11.2023
<br> Sejmuto dne: 27.11.2023

Načteno

edesky.cz/d/7944497

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malé Březno (Most)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz