« Najít podobné dokumenty

Město Brno - stanovení OOP, ul. B. Martinů (slepý úsek)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0402021_5_Pril.vykres_B.Martinu_MIII.pdf
c.p.721c.p.722
c.p.723c.p.724
<br> c.p.725c.p.726c.p.727c.p.728c.p.729c.p.730c.p.731c.p.732
c.p.733c.p.734c.p.735c.p.736c.p.737c.p.738c.p.739
<br> c.p.740
<br> c.p.742
c.p.743
<br> c.p.744
c.p.745
<br> c.p.746
c.p.747c.p.748c.p.749
<br> c.p.750
c.p.751c.p.752c.p.753c.p.754c.p.755c.p.756c.p.757
<br> c.p.758c.p.759
<br> c <.>
p <.>
82
<br> 9
<br> H
U
<br> P
<br> H
U
<br> P
<br> H
U
<br> P
<br> H
U
<br> P
<br> H
U
<br> P
H
<br> U
P
<br> HUP
<br> HUP
<br> HUP
<br> H
U
<br> P
<br> H
U
<br> P
<br> H
U
<br> P
<br> H
U
<br> PH
U
<br> P
<br> H
U
<br> P
<br> H
U
<br> P
<br> H
U
<br> P
<br> H
U
<br> P
<br> H
U
<br> P
<br> H
U
<br> P
<br> H
U
<br> P
<br> H
U
<br> P
<br> H
U
<br> P
H
<br> U
P
<br> H
U
<br> P
<br> H
U
<br> P
<br> H
U
<br> P
<br> H
U
<br> P
<br> H
U
<br> P
<br> H
U
<br> P
<br> H
U
<br> P
<br> H
U
<br> P
<br> XXXXXXXXX XXXXXXX
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> kam <.>
<br> k
a
<br> m
<.>
<br> bet <.>
<br> b
e
t <.>
<br> k
a
<br> m
<.>
<br> d
l <.>
<br> k
o
s
t <.>
<br> b
e
t <.>
<br> bet <.>
<br> dl.dl <.>
dl <.>
<br> d
l <.>
<br> dřevěný
rošt
<br> k
o
s
t <.>
<br> kost.k
o
s
t <.>
<br> k
o
s
t <.>
<br> kost <.>
<br> d
l.d
l <.>
<br> asf <.>
<br> k
o
s
t <.>
<br> z
<.> d
l <.>
<br> bet <.>
<br> k
o
s
t <.>
<br> b <.>
dl <.>
<br> k
o
s
t <.>
<br> k
o
s
t <.>
<br> k
o
s
t <.>
<br> bet <.>
<br> bet.dl <.>
<br> dl <.>
<br> dl <.>
<br> asf <.>
<br> k
o
s
t <.>
<br> asf <.>
<br> b
e
t <.>
<br> z
<.> d
l <.>
<br> z
<.> d
l <.>
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> b
<.> d
l <.>
<br> popel <.>
<br> rošt
rošt
<br> š
tě
rk
<br> š
tě
rk
<br> z
<.> d
l <.>
<br> asf <.>
<br> c.o.52c.o.54
c.o.56c.o.58
<br> c.o.60c.o.62c.o.64c.o.66c.o.68c.o.70c.o.72c.o.74
c.o.76c.o.78c.o.80c.o.82c.o.84c.o.86c.o.88
<br> c.o.90
<br> c.o.105
c.o.107
<br> c.o.109
c.o.111
<br> c.o.113
c.o.115c.o.117c.o.119
<br> c.o.121
c.o.123c.o.125c.o.127c.o.129c.o.131c.o.133c.o.135
<br> c.o.137c.o.139
<br> SL
<br> V 12a (1,8x5,1m)
I...
0402021_5_OOP_B.Martinu_MIII.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0402021/2023/5 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXX XXXXXXXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> Č.J.: MMB/0533594/2023/HL TEL./E-MAIL: 542 174 762,hlavaiova.blanka@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – místní komunikaci III.třídy,ul.B <.>
<br> Martinů (slepý úsek),Brno-střed
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna,jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst.6 zákona č <.>
<br> 361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě
<br> ustanovení § 77 odst.3 zákona o silničním provozu projednaného návrhu stanovení místní úpravy
<br> provozu na pozemní komunikaci - místní komunikaci III.třídy,ul.B.Martinů,Brno-střed formou výkresu
<br> číslo 01.1,název výkresu: „ZMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ“,název akce: „OPS 1-18,fáze A ULICE
<br> XXXXXXXXX XXXXXXX – MK“,datum: „SRPEN XXXX“,formát: „AX“,měřítko: „1:500“,zpracovaného
<br> společností Brněnské komunikace a.s <.>,IČO: 60733098,Útvar dopravního inženýrství,se sídlem
<br> Renneská třída 787/1a,639 00 Brno-Štýřice,s dotčeným orgánem podle ustanovení § 77 odst.2 písm <.>
<br> b) zákona o silničním provozu - Policií České republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní
<br> inspektorát,pracoviště dopravního inženýrství,se sídlem Renčova 38,621 00 Brno,podle ustanovení
<br> § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v í
<br> místní úpravu provozu na pozemní komunikaci - místní komunikaci III.třídy,ul.B.Martinů,Brno-střed
<br> provedenou dopravním zna...

Načteno

edesky.cz/d/7944310

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz