« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Veřejná vyhláška o záměru stanovení TDZ na ulici Antonína Procházky č.o.38

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VPS_Antonina_Prochazky_38_-_03.3_-_platny_obalove_krivky_Tobias_Nekovar.pdf
6.11.2023
<br> Souhlasíme se ZUK
<br> Brněnské komunikace
<br> 639 00 Brno | IČ: 507 33 098 | DIČ: CZ 607 33 098
<br> Renneská třída 787/1aBrněnské komunikace a.s <.>
<br> KONTROLOVALVYPRACOVAL
<br> NÁZEV VÝKRESU: ČÍSLO VÝKRESU
<br> VEDOUCÍ ÚDI GENER.PROJEKTANT
<br> ING.M.PERNICA
<br> OBJEDNATEL DOKUMENTACE: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> NÁZEV AKCE:
<br> DATUM
<br> PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
VYHRAZENÉ PARKOVÁNÍ
<br> FORMÁT
<br> STUPEŇ
<br> MĚŘÍTKO
<br> Č.ZAKÁZKY
<br> 03.3
<br> 1:500
<br> A4
<br> ČÍSLO PARÉ
<br> 0495-2023
ANTONÍNA PROCHÁZKY 38 - MK
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> komunikace a.s <.>
<br> Brněnské
<br> ÚTVAR DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ
<br> E.ŠVARNÝ
<br> LISTOPAD - 2023
<br> ING.J.NEŠPORE.ŠVARNÝ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NAVRHOVANÉ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ RUŠENÉ
<br> LEGENDA:
<br> B 1
<br> B 1
<br> Instalovat
<br> V 1a
<br> V 1a
Instalovat
<br> V 1a
<br> B 1
<br> OdstranitOdstranit
<br> - Stání pro stávajícího občana
<br> po zaplacení ceny <.>
místní komunikace nebo jejich úseky,jež lze užít ke stání vozidel jen
s příslušným nařízením statutárního města Brna,kterým se vymezují
roku,nejdéle však do zavedení oblasti placeného stání,v souladu
pro zřizování vyhrazeného parkovacího stání na dobu jednoho
o povolení zvláštního užívání silnice nebo místní komunikace
- BKOM souhlasí za vlastníka komunikace s vydáním rozhodnutí
<br> Pozn.: - DZ bude realizováno podle TP 65 a TP 133
<br> UL.ANTONÍNA PROCHÁZKY 38 - MK S
<br> 36a
38
<br> 40
<br> 42
<br> 444850
<br> 52
<br> PRIS
<br> PRIS
<br> GAR <.>
<br> DÍLNAPRIS
<br> PRIS
<br> PRIS
<br> UR
<br> UR
<br> PRIS
<br> skála
<br> g
a
b
io
<br> n
<br> bet <.>
<br> skála
<br> GAR <.>
<br> GAR <.>
<br> GAR <.>
<br> G
A
<br> R
<.>
<br> asf <.>
<br> k
a
<br> m
<.>
<br> kam <.>
<br> z
á
<br> m
<.>
<br> zám <.>
<br> zám <.>
<br> zám <.>
<br> zám <.>
<br> zám <.>
<br> zám <.>
<br> PRIS
<br> PRIS
<br> GAR <.>
<br> DÍLNAPRIS
<br> PRIS
<br> PRIS
<br> UR
<br> UR
<br> PRIS
<br> GAR <.>
<br> GAR <.>
<br> GAR <.>
<br> G
...
VPS_Antonina_Prochazky_38_-_02.3_-_platny_Tobias_Nekovar.pdf
6.11.2023
<br> Souhlasíme se ZUK
<br> Brněnské komunikace
<br> 639 00 Brno | IČ: 507 33 098 | DIČ: CZ 607 33 098
<br> Renneská třída 787/1aBrněnské komunikace a.s <.>
<br> KONTROLOVALVYPRACOVAL
<br> NÁZEV VÝKRESU: ČÍSLO VÝKRESU
<br> VEDOUCÍ ÚDI GENER.PROJEKTANT
<br> ING.M.PERNICA
<br> OBJEDNATEL DOKUMENTACE: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> NÁZEV AKCE:
<br> DATUM
<br> PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
VYHRAZENÉ PARKOVÁNÍ
<br> FORMÁT
<br> STUPEŇ
<br> MĚŘÍTKO
<br> Č.ZAKÁZKY
<br> 02.3
<br> 1:500
<br> A4
<br> ČÍSLO PARÉ
<br> 0495-2023
ANTONÍNA PROCHÁZKY 38 - MK
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> komunikace a.s <.>
<br> Brněnské
<br> ÚTVAR DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ
<br> E.ŠVARNÝ
<br> LISTOPAD - 2023
<br> ING.J.NEŠPORE.ŠVARNÝ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NAVRHOVANÉ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ RUŠENÉ
<br> LEGENDA:
<br> B 1
<br> B 1
<br> Instalovat
<br> V 1a
<br> V 1a
Instalovat
<br> V 1a
<br> B 1
<br> OdstranitOdstranit
<br> - Stání pro stávajícího občana
<br> po zaplacení ceny <.>
místní komunikace nebo jejich úseky,jež lze užít ke stání vozidel jen
s příslušným nařízením statutárního města Brna,kterým se vymezují
roku,nejdéle však do zavedení oblasti placeného stání,v souladu
pro zřizování vyhrazeného parkovacího stání na dobu jednoho
o povolení zvláštního užívání silnice nebo místní komunikace
- BKOM souhlasí za vlastníka komunikace s vydáním rozhodnutí
<br> Pozn.: - DZ bude realizováno podle TP 65 a TP 133
<br> UL.ANTONÍNA PROCHÁZKY 38 - MK S
<br> 36a
38
<br> 40
<br> 42
<br> 444850
<br> 52
<br> PRIS
<br> PRIS
<br> GAR <.>
<br> DÍLNAPRIS
<br> PRIS
<br> PRIS
<br> UR
<br> UR
<br> PRIS
<br> skála
<br> g
a
b
io
<br> n
<br> bet <.>
<br> skála
<br> GAR <.>
<br> GAR <.>
<br> GAR <.>
<br> G
A
<br> R
<.>
<br> asf <.>
<br> k
a
<br> m
<.>
<br> kam <.>
<br> z
á
<br> m
<.>
<br> zám <.>
<br> zám <.>
<br> zám <.>
<br> zám <.>
<br> zám <.>
<br> zám <.>
<br> PRIS
<br> PRIS
<br> GAR <.>
<br> DÍLNAPRIS
<br> PRIS
<br> PRIS
<br> UR
<br> UR
<br> PRIS
<br> GAR <.>
<br> GAR <.>
<br> GAR <.>
<br> G
...
0533730_Verejna_vyhlaska_ulice_Antonina_Prochazky_38-_MK_TDZ_OOP.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0515108/2023 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> Č.J.: MMB/0533730/2023/VOS TEL./E-MAIL: 542 174 784/vosinek.vlastimilj@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> návrh opatření obecné povahy
<br> návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Oznámení o záměru stanovení změny místní úpravy provozu – ulice Antonína Procházky,od
<br> č.o.38 – změna dopravního značení <.>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br>
<br> Ulice Antonína Procházky od č.38 – instalace dopravního značení DZ a VDZ a související
<br> změna místní úpravy provozu na pozemních komunikacích <.>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna jako příslušný úřad obce s rozšířenou působností podle § 124 odst.6 zákona č <.>
<br> 361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném
<br> znění,zahájil řízení o opatření obecné povahy podle § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve
<br> znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a podle § 77,odst.(1),písm.c) zákona č <.>
<br> 361/2000Sb <.>,O provozu na pozemních komunikacích,v platném znění,ve věci stanovení změny
<br> organizace dopravy – místní komunikace III.třídy,ulice Antonína Procházky od č.o.38 - změna
<br> dopravního značení a související změny místní úpravy provozu na předmětné ulici Antonína
<br> Procházky od č.o.38 – doplnění a změna dopravního značení,projednaného s dotčeným orgánem
<br> ve smyslu ustanovení § 77 odst.3 zákona o silničním provozu,Policie České republiky,Městské
<br> ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát Brno – město,pracoviště dopravního inženýrství,pod č.j.:
<br> KRPB-225868-3/ČJ-2023-0602DI,v kontextu č.j.: KRPB-145686/ČJ-2021-0602DI,ze dne 14.11 <.>
<br> 2023,podle ustanovení § 77 odst.1 ...

Načteno

edesky.cz/d/7944308

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz