« Najít podobné dokumenty

Liberecký kraj - Opravné rozhodnutí k závěru ZŘ, č. j. KULK 77756/2023 - Výkup kovového odpadu a papíru ČL

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Liberecký kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

79747_opravne_rozhodnuti_Pragometal.pdf
*KULBX00ROSXR*
KULBX00ROSXR
<br>
<br>
<br> 08 Odbor životního prostředí a zemědělství
<br>
<br>
<br> Krajský úřad Libereckého kraje
U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 111 • fax: + 420 485 226 444
<br> e-mail: podatelna@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508 • DIČ: CZ70891508 •
<br> Datová schránka: c5kbvkw
<br>
<br>
<br>
<br>
DS – datová schránka
<br>
Dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br>
<br>
Číslo jednací
<br> KULK 79747/2023
<br> OŽPZ 1244/2023
<br> Oprávněná osoba/linka/email
<br> Beneš/389
<br> petr.benes@kraj-lbc.cz
<br> Liberec
<br> 16.listopadu 2023
<br>
<br>
<br>
<br> O P R A V N É R O Z H O D N U T Í
<br>
Krajský úřad Libereckého kraje,odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“)
<br> jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm.a) zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování
<br> vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen zákon) a v souladu s § 70 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
<br>
<br> rozhodl o opravě zřejmých nesprávností
<br>
rozhodnutí - ZÁVĚRU ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ <,>
<br> vydaného pod č.j.KULK 77756/2023 dne 15.11.2023,podle § 7 odst.6 zákona <,>
<br>
<br> společnosti PRAGOMETAL recycling s.r.o <.>,Pražská 1638,252 10 Mníšek pod Brdy <,>
s přiděleným IČ 47669624 (dále oznamovatel) <,>
<br>
<br> pro záměr „Výkup kovového odpadu a papíru Česká Lípa - rozšíření činnosti“ (dále záměr)
<br>
<br>
<br> tak,že po opravě zní následovně:
<br>
<br>
<br> Ve výroku rozhodnutí se mění kapitola 2.Kapacita (rozsah) záměru <.>
<br>
<br>
Původní znění:
<br>
<br> 2.Kapacita (rozsah) záměru
<br>
<br>
KULK 79747/2023
<br> Opravné rozhodnutí k závěru zjišťovacího řízení „Výkup kovového odpadu a papíru Česká Lípa - rozšíření činnosti“
<br>
<br> 2
<br> Předmětem záměru je rozšíření okamžité kapacity zařízení pro skladování odpadů ze současných 900
<br> tun na 3.000 tun <.>
<br>
<br> se nahrazuje tímto zněním:
<br>
<br> 2.Kapacita (rozsah) záměru
<b...

Načteno

edesky.cz/d/7944199

Meta

EIA   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Liberecký kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz