« Najít podobné dokumenty

Obec Dobříč (Praha-západ) - Posuzování vlivů na životní prostředí - vrácení dokumentace vlivů záměru ,,II/116 Jinočany-Hlásná Třebáň, přeložka silnice"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dobříč (Praha-západ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Posuzování vlivů na životní prostředí - vrácení dokumentace vlivů záměru ,,II/116 Jinočany-Hlásná Třebáň, přeložka silnice"
Zborovská 11,150 21 Praha 5 tel.: 257 280 859 sefl@kr-s.cz www.stredoceskykraj.cz
<br> Krajský úřad Středočeského kraje,jako příslušný úřad podle § 22 písm.a) zákona č.100/2001 sb <.>,o posuzování
<br> vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
<br> prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Vám v souladu s § 8 odst.5) zákona vrací
<br> oznamovateli k doplnění dokumentaci vlivů záměru „II/116 Jinočany – Hlásná Třebáň,přeložka silnice“
<br> na životní prostředí zpracovanou podle přílohy č.4 zákona (dále jen „dokumentace) a to na základě
<br> doporučení zpracovatele posudku EIA <.>
<br> Rekapitulace procesu posuzování vlivů výše uvedeného záměru na životní prostředí
<br> Dne 22.9.2022 obdržel příslušný úřad dokumentaci zpracovanou podle přílohy č.4 zákona.Příslušný
<br> úřad dokumentaci rozeslal dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným orgánům
<br> a zveřejnil dne 29.9.2022 na úřední desce Krajského úřadu středočeského kraje.Zpracováním
<br> posudku k dokumentaci EIA byl příslušným úřadem pověřen RNDr.XXXXX XXXXX,CSc <.>,držitel
<br> autorizace ve smyslu § 19 zákona <.>
<br> Na základě předložené dokumentace,doručených vyjádření dotčených územně samosprávných celků <,>
<br> dotčených správních úřadů,veřejnosti a návrhu zpracovatele posudku byla dokumentace vrácena
<br> k přepracování <.>
<br> Dne 23.8.2023 obdržel příslušný úřad upravenou dokumentaci zpracovanou podle přílohy č.4
<br> zákona.Příslušný úřad dokumentaci rozeslal dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným
<br> orgánům a zveřejnil dne 5.9.2023 na úřední desce Krajského úřadu středočeského kraje <.>
<br> Na základě předložené dokumentace,doručených vyjádření dotčených územně samosprávných celků <,>
<br> dotčených správních úřadů,veřejnosti a návrhu zpracovatele posudku je konstatováno,že
<br> dokumentaci je nutno přepracovat viz níže.V rámci přepracované dokumentace by mělo být
<br> reagováno i na další připomínky k ...

Načteno

edesky.cz/d/7944119


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dobříč (Praha-západ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz