« Najít podobné dokumenty

Město Brno - návrh na OOP - blokové čištění - Nový Lískovec

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Blokove_cisteni-navrh-Novy_Liskovec-0532163-23.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0532163/2023 VYŘIZUJE: Bc.XXXXXX XXXXXXX Brno,XX.XX.XXXX
<br> Č.J.: MMB/0532163/2023 TEL./E-MAIL: 542 174 171/veverka.michal@brno.cz
<br> ZN.: 10/27-N/Vev
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Návrh opatření obecné povahy se doručuje veřejnou vyhláškou.Musí být vyvěšeno na úřední desce
<br> Magistrátu města Brna po dobu nejméně 15 dnů.Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje
<br> za doručenou <.>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br> Ukončeno zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br>
<br> NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - DOČASNÝ ZÁKAZ STÁNÍ NA MÍSTNÍCH
KOMUNIKACÍCH
<br>
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy,jako příslušný silniční správní úřad ve věcech místních komunikací
<br> podle § 40 odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“),čl.29 odst.2 písm.a) obecně závazné vyhlášky
<br> statutárního města Brna č.20/2001,kterou se vydává Statut města Brna,ve znění pozdějších vyhlášek <,>
<br> a podle § 124 odst.6 a ust.§ 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
<br> komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním
<br> provozu“),na základě návrhu ze dne 16.11.2023 podaném statutárním městem Brnem,městskou částí Brno
<br> – Nový Lískovec,se sídlem Oblá 75a,634 00 Brno,IČO: 44992785,zastoupené starostkou MČ Ing.Janou
<br> Drápalovou (dále jen "navrhovatel"),a po předchozím písemném vyjádření Policie ČR,Městské ředitelství
<br> policie Brno,Dopravní inspektorát Brno – Město,pracoviště dopravního inženýrství (č.j.KRPB-209425-1/ČJ
<br> -2021-0602DI-PRO ze dne 24.11.2021) připravil dle § 19a zákona o pozem...
0532163-23-blok._cisteni-Novy_Liskovec.pdf
09/2021
<br> 290/2021
<br>
<br> K
<br> L
<br> U
<br> C
<br> H
<br> O
<br> V
<br> A
<br> K
<br> L
<br> U
<br> C
<br> H
<br> O
<br> V
<br> A
<br> Z
<br> O
<br> U
<br> B
<br> K
<br> O
<br> V
<br> A
<br> Z
<br> O
<br> U
<br> B
<br> K
<br> O
<br> V
<br> A
<br> R
<br> A
I
S
<br> O
<br> V
A
<br> D
A
<br> T
U
<br> M
:
<br> D
<br> A
<br> T
<br> U
<br> M
<br> :
<br> D
<br> A
<br> T
<br> U
<br> M
<br> :
<br> D
<br> A
<br> T
<br> U
<br> M
<br> :
<br> B
<br> L
<br> O
<br> K
<br>
<br> 2
<br> D
<br> A
<br> T
<br> U
<br> M
<br> :
<br> Z
<br> O
<br> U
<br> B
<br> K
<br> O
<br> V
<br> A
<br> Z
<br> O
<br> U
<br> B
<br> K
<br> O
<br> V
<br> A
<br> Z
<br> O
<br> U
<br> B
<br> K
<br> O
<br> V
<br> A
<br> Z
<br> O
<br> U
<br> B
<br> K
<br> O
<br> V
<br> A
<br> MIMO
<br> D
<br> A
<br> T
<br> U
<br> M
<br> :
<br> DATUM:
<br> DATUM:
<br> D
<br> A
<br> T
<br> U
<br> M
<br> :
<br> DAT
UM:
<br> C
<br> H
<br> I
<br> R
<br> O
<br> N
<br> O
<br> V
<br> A
<br> C
<br> H
<br> I
<br> R
<br> O
<br> N
<br> O
<br> V
<br> A
<br> D
<br> A
<br> T
<br> U
<br> M
<br> :
<br> D
A
<br> T
U
<br> M
<br> :
<br> D
<br> A
<br> T
U
<br> M
<br> :
<br> D
A
<br> T
U
<br> M
<br> :
<br> D
<br> A
<br> T
U
<br> M
<br> :
<br>
<br> M
<br> I
<br> M
<br> O
<br> P
L
A
<br> C
H
<br> T
Y
<br> C
<br> H
<br> I
<br> R
<br> O
<br> N
<br> O
<br> V
<br> A
<br> C
<br> H
<br> I
R
<br> O
<br> N
<br> O
<br> V
<br> A
<br> D
<br> A
<br> T
U
<br> M
<br> :
<br> DAT
UM:
<br> D
<br> A
<br> T
<br> U
<br> M
<br> :
<br> D
<br> A
<br> T
<br> U
<br> M
<br> :
<br> D
<br> A
<br> T
<br> U
<br> M
<br> :
<br> D
<br> A
<br> T
<br> U
<br> M
<br> :
<br> D
<br> A
<br> T
<br> U
<br> M
<br> :
<br> D
<br> A
<br> T
<br> U
<br> M
<br> :
<br> D
<br> A
<br> T
<br> U
<br> M
<br> :
<br> D
<br> A
<br> T
<br> U
<br> M
<br> :
<br> D
<br> A
<br> T
<br> U
<br> M
<br> :
<br> D
<br> A
<br> T
<br> U
<br> M
<br> :
<br> D
<br> A
<br> T
<br> U
<br> M
<br> :
<br> B
<br> L
<br> O
<br> K
<br>
<br> 3
<br> PLACHTY
<br> P
<br> L
<br> A
<br> C
<br> H
<br> T
<br> Y
<br> P
L
A
<br> C
<...

Načteno

edesky.cz/d/7943833

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz