« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 4 - Oznámení 24-2023 mimořádné zasedání ZPK

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení 24-2023 mimořádné zasedání ZPK-příloha1.pdf
IČO: 70890366 bankovní spojení:
Raiffeisenbank a.s <.>,pobočka Plzeň
č.ú.1063003350/5500
<br> PLZEŇSKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD
Škroupova 18,306 13 Plzeň
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZN.:
SPIS.ZN.:
VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:
<br> DATUM: 15.11.2023
<br> Oznámení o konání mimořádného 24.zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje
<br> V souladu s § 42 zák.č.129/2000 Sb <.>,o krajích,informujeme o konání mimořádného 24 <.>
zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje <.>
<br> Místo konání: Krajský úřad Plzeňského kraje,jednací sál Zastupitelstva Plzeňského
kraje,1.patro,č.dveří 174,Škroupova 18,Plzeň <.>
<br> Doba konání: 27.listopadu 2023 od 09.00 hod <.>
<br> Program:
<br> Zahájení,úvodní formality
<br> 1.Volba přísedících Krajského soudu v Plzni - XXXXXX XXXXXX
<br> X.Smlouva o spolupráci při zajištění realizace projektu Kraje pro bezpečný internet -
XXXXXX XXXXXX
<br> X.Darování dýchacích přístrojů Hasičskému záchrannému sboru Plzeňského kraje pro
potřeby Policie ČR - XXXXXX XXXXXX
<br> X.Poskytnutí dotace z dotačního programu Finanční podpora obnovy území
Plzeňského kraje postiženého pohromou - XXXXXX XXXXXX
<br> X.Poskytnutí dotace městu Klatovy na stavbu požární zbrojnice - XXXX XXXXX
<br> X.Poskytnutí individuálních dotací - XXXX XXXXX
<br> X.Poskytnutí individuální dotace - obec Otěšice - XXXX XXXXX
<br> X.Prodloužení termínu realizace projektu DTM kanalizace Nýrsko 2022 - XXXX XXXXX
<br> X.Individuální dotace OSV XXXX - Armáda spásy v České republice,z.s <.>,Městská
charita Plzeň,Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy - XXXXXX XXXXX
<br>
<br> XX.Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2023 - 2025 - dodatky ke smlouvám <,>
dodatky k pověření - XXXXXX XXXXX
<br> XX.Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně - XXXXXX XXXXX
<br> XX.Poskytnutí individuálních dotací ODSH na výstavbu cyklostezek,cyklotras
a přírodně blízkých cest určených pro pohyb cyklistů v roce 2023 - Ing.XXXXX XXXXX
<br> XX.Smlouva o podmínkách výstavby smíšené stezky pro pěší a cyk...

Načteno

edesky.cz/d/7939087

Meta

EIA   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz