« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Polanka nad Odrou - dokument141_2023.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Polanka nad Odrou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dokument141_2023.pdf
Oznámení SMC-městského obvodu Polanka nad Odrou o záměru pronájmu
<br> Rada městského obvodu Polanka nad Odrou rozhodla dne 08.11.2023 usnesením č.0272/RMOb- Pol/2226/25 o záměru městského obvodu Polanka nad Odrou pronajmout část předmětného pozemku:
<br> druh nemovitosti: část pozemku par.č.1575/1 ostatní plocha,ostatní komunikace,v k.ú.Polanka nad Odrou
<br> doba pronájmu: 5 let <,>
<br> účel nájmu: provozování sociálního zařízení a odpočivárny pro řidiče autobusů MHD
<br> w'měra: 14 m2 <,>
<br> ná'emné: 1 500 Kč/ m2 ročně s pravidelným navyšovánim nájemného vždy k 01.01.0 roční inflaci,vyhlášenou ČSU
<br> w'povědni lhůta: 3 měsíce
<br> a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit <.>
<br> Zájemci se mohou wjádřit kzáměru pronájmu a předložit své nabídky po dobu 15 dnů od data zveřejnění <.>
<br> XXXXX XXXXXXX P a V G | Digitálně podepsal starosta městského obvodu Polanka nad Odrou pave| Bochnia
<br> Datum: 2023.1 1.15
<br> BOCh n ia 02:00:08 +01 '00'
<br> / Za správnost: XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX % Slatulómi město Ostrava.<.>.:.-.„„ „.„: „,<.>,<.>.Aj.“„im “.<.>.<.>.<.>.<.> _„v.<.> „„.<.>._.„.<.> „_7." MěStSký ObVOd Uřední deska UMGb 130mm nad Odrou Polanka nad Odrou wwwpošankaxz '2'
<br> as/ý/MG.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.vyvěšeno dm: %W/J podpis: <.>
<br> „w/ď/
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Slim Ene:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Podpis:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>

Načteno

edesky.cz/d/7937761


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou
16. 04. 2024
16. 04. 2024
16. 04. 2024
10. 04. 2024
10. 04. 2024
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz