« Najít podobné dokumenty

Obec Hradiště (Benešov) - Usnesení 2023 08 25

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hradiště (Benešov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení 2023 08 25
OBEC HRADIŠTĚ
Hradiště 15,258 01 Vlašim,tel.732460458,e-mail: obec.hradiste@tiscali.cz
Usnesení
<br> ze zasedání OZ Hradiště ze dne 25.8.2023
Obecní zastupitelstvo po projednání předložených návrhů a přednesených zpráv
<br> Určuje:
1.Zapisovatelkou zápisu paní Hanu Zvárovou
2.Ověřovatele zápisu XXXX XXXX Havlíčka a paní Kateřinu Týče
Schvaluje:
<br> X.Program zasedání obecního zastupitelstva s tím,že se o každém navrhovaném bodu programu bude hlasováno samostatně,Usnesením č.2/25/8/2023
2.Přijetí dotace na obnovu lesa na základě rozhodnutí KÚ Středočeského kraje č.j.096233/2022/KUSK,Usnesením č.3/25/8/2023
3.Třetí rozpočtové opatření roku 2023,Usnesením č.4/25/8/2023
4.Záměr č.3/2023 – p.č.1392/1 a část pozemku p.č.893/2 v k.ú.Hradiště,prodej,směna,Usnesením č.5/25/8/2023
5.Schvaluje „Smlouvu o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství,Usnesením č.6/25/8/2023
6.Doplnit obsahové náležitosti v návrhu řádu veřejného pohřebiště,Usnesením č.7/25/8/2023
7.Prořez porostů provozovatelem zařízení DS,ČEZ Distribuce a.s <.>,Usnesením č.9/25/8/2023
8.Zhotovení státního znaku ČSR – Památník padlých,Usnesením č.10/25/8/2023
9.Projednat s nájemcem vodní nádrže,opravy břehů,Usnesením č.11/25/8/202
Bere na vědomí:
1.Informaci „konsolidační balíček“,rozpočtové určení daní od roku 2024
<br> 2.Podněty,názory,doporučení ve věci správy majetku a místní správy
<br> V Hradišti dne 25.8.2023
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
XXXX XXXXXX v.r <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Starosta obce Hradiště

Načteno

edesky.cz/d/7937065


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Hradiště (Benešov)
22. 05. 2024
22. 05. 2024
22. 05. 2024
22. 05. 2024
22. 05. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Obec Hradiště (Benešov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz