« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Polanka nad Odrou - dokument140_2023.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Polanka nad Odrou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dokument140_2023.pdf
-.<.> “,<.>.<.> H.<.>.—a.<.>,r„„.<.>.<.> 4.<.> <.>,<.> _._.<.> <.>,<.>.<.>,<.> <,>
<br> www.polanka.cz
<br> Uřtc.neskáuMOb Polanka nad Odrou
<br> číslo: Wg/ú'dj.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.3 _11_ 20.2.31.Wit/w
<br> Statutární město Ostrava
<br> Úřad městského obvodu Polanka nad Odrou 1.května 330/160,725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou odbor stavební,dopravv a životního prostředí
<br> vyvěšeno dnaz1
<br> ZE DNE: 04.10.2023
<br> spis ZN.: sz CJ 02955/2023/3 Žadatel:
<br> c.];: CJ 03343/2023/SDaZP/Va1 TRABB AU,„_
<br> VYŘIZUJE: Ing.XXXXX XXXXXXX IČ XXXXXXXX
<br> TEL.: XXX XXX XXX
<br> E-MAIL: lucie.valkova(á)polanka.ostravacz Pověřená osoba' Mgr.XXXXXXX XXXXX Doručovací adresa: Ing.XXXXXX XXXXXXXX Kostikovo náměstí XXX XXXXX Frýdek-Místek
<br> DATUM: XX.1 1.2023
<br> Opatření obecné poVahy
<br> podle 5 171—173 zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění pozdějších předpisů a ustanovení a podle 5 77 odst.5 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů a ustanovení <.>
<br> Příkaz o dopravním značení (přechodném)
<br> Statutární město Ostrava,Úřad městského obvodu Polanka nad Odrou,odbor stavební,dopravy a životního prostředí,jako příslušný silniční správní úřad ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací podle ust.š 40 odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a ustanovení 5 139 odst.3 zák.č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a obecně závazné vyhlášky č.10/2022,kterou se vydává Statut města Ostravy (dálejen „silniční správním úřad“),podle 5124 odst.5 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích & změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů věcně příslušný a podle 5 2 zákona č.314/2002 Sb.á š 19 vyhlášky č.388/2002 Sb <.>,místně příslušný úřad obce s rozšířenou působno...

Načteno

edesky.cz/d/7932644

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou
10. 04. 2024
10. 04. 2024
08. 04. 2024
08. 04. 2024
08. 04. 2024
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz