« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 4 - OOP vyblok. park. stání blok. čištění MK Bukovecká,Chmelová,Ke špit. lesu,Družby ž. UMO4

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

stanovene_DIO_3_.pdf
ÉJTÍWOVENí
<br> dne: 20.!QMZJ chwnp/Mm/za Magistrát města Plzně Odbor dopravy ©
<br> DOPRAVNÍ OPATŘENÍ
<br> Družby 11
<br> 551 MOVEHÚ dne: % 7Ú-Z'4723
<br> ČJ: MMP/£;wjgf9/ÁJ
<br> i\nagistrát města Plzně
<br> Odbor dopravy '
<br> ©
<br> \ > \.<.> <.>,DOPRAVNÍ OPATŘENÍ
<br> Bukovecká 3 -11 Chmelová 2 - 10
<br> :
<br> :ínmo\/g—1Nn dne; % 712342 m; HNP/499ml a;
<br> M gigtrát města Plzně Odbor dopravy ©
<br> DOPRAVNÍ OPÁTRENÍ
<br> Ke Špltálskému lesu 1-2
<br> €:; IANOVENU dne: 30' ÍQ'MČJ (i;.rzMHP/qz/Wc,ZJ Í'v'szfxgisirát města Plzně! Odbor dopravy (133
<br> :; DOPRAVNÍ OPATŘENÍ
<br> Na Dlouhých 82
OOP_190_-_23_-_blok._cisteni_10-2023.pdf
Úřad městského obvodu Plzeň 4
<br> odbor životního prostředí a dopravy
<br> Mohylová 55,312 00 Plzeň
<br> V Plzni dne: 13.11.2023
<br> Sp.zn.: UMO4/14984/23
<br> Č.j.: UMO4/16346/23 - D/190/23
<br>
<br>
<br>
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> IDDS:
<br> XXX XXXXXX
<br> XXXXXXXXX
<br> karbanj@plzen.eu
<br> aupa97w
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy
<br> Dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci
<br>
<br>
Úřad městského obvodu Plzeň 4,Odbor životního prostředí a dopravy,jako věcně a místně
<br> příslušný správní orgán (dále též i XXX „správní orgán popř.navrhovatel“) podle ustanovení
<br> § 40 odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen “zákon o pozemních komunikacích“) a podle ustanovení § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na
<br> základě návrhu Úřadu městského obvodu Plzeň 4,Odboru životního prostředí a dopravy <,>
<br> oddělení životního prostředí,Mohylová 55,312 00 Plzeň,ze dne 12.10.2023 vydává,z důvodu
<br> údržby pozemních komunikací - blokového čištění (dále též i XXX „blokové čištění komunikací")
<br> toto opatření obecné povahy,kterým:
<br>
<br> I.podle ustanovení § 19a odst.1 zákona o pozemních komunikacích
<br>
<br> se dočasně zakazuje zastavení na místních komunikacích:
<br>
<br>
<br> místo úklidu - Plzeň,ulice: týden datum
den
<br> úklidu
<br> Bukovecká 3-11 (podélná stání)
47.20.11 <.>
<br> 2023
pondělí
<br> Chmelová 2-10 (podélná stání)
47.21.11 <.>
<br> 2023
úterý
<br> Ke Špitálskému lesu 1-2 (kolmá stání)
47.22.11 <.>
<br> 2023
středa
<br> Ke Špitálskému lesu 1-2 (podélná stání)
<br>
<br> 47.23.11 <.>
<br> 2023
čtvrtek
<br> Družby 11 (podélná stání),Na Dlouhých 82
<br> (kolmá stání)
<br> 47.24.11 <.>
<br> 2023
pátek
<br>
<br>
<br> z důvodu: blokového čištění komunikací <.>
<br>
<b...

Načteno

edesky.cz/d/7932163

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz