« Najít podobné dokumenty

Obec Radovesnice I - MPSV - Varování před podvodnými sms a e-maily

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Radovesnice I.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Varování přred podvodnými sms a e-maily.pdf (580.3 kB)
Pro prohlížení webových stránek používejte autorizované webové prohlížeče s čerstvými
aktualizacemi,neboť mají zabudovanou ochranu proti podvodům a malwaru,která varuje
před podezřelými webovými stránkami.Tato ochrana bývá automaticky aktivována a kon-
troluje požadovanou stránku proti databázím známých podvodných a malwarových webů <.>
I když není možné úplně eliminovat riziko setkání s neznámou podvodnou nebo malwarovou
stránkou,riziko je tímto minimalizováno <.>
<br> Varování před
podvodnými
SMS
<br> Ukázka
podvodné SMS:
<br> MPSV
varuje před
<br> podvodnými
SMS
<br> a e-maily <.>
<br> Tyto zprávy obsahují odkazy na falešné we-
bové stránky,které se tváří jako oficiální
web Ministerstva práce <.>
<br> Na tyto zprávy nereagujte a odkazy
tohoto typu ani nerozklikávejte <.>
<br> Nezadávejte v žádném případě žádné osobní či
bankovní údaje – hrozí jejich zcizení s následkem
převzetí kontroly nad Vaším bankovním účtem <.>
Pokud jste na podvodné stránce zadali své
bankovní údaje (přihlašovací údaje do interne-
tového bankovnictví,údaje o kartě),kontaktuj-
te ihned svou banku s žádostí o blokaci karty <.>
<br> Jediná správná doména
Ministerstva práce je mpsv.cz
<br> Klientská zóna MPSV: jenda.mpsv.cz
<br> Buďte vždy bdělí a vyhodnocujte kriticky <,>
zda se nejedná o podvod.I podvodné stránky
mohou být graficky velmi dobře zpracované
a imitovat věrohodně vizuální styl stránek
MPSV nebo přihlášení přes tzv.„Identitu ob-
čana“ <.>
<br> Odkaz na podobné stránky můžete obdržet
i e-mailem <.>
<br> Podezřelé signály,že se jedná
o podvodnou zprávu:
<br> ■ Je vám neočekávaně nabízena možnost
dávky,příspěvku na bydlení apod <.>,aniž
byste o ně žádali <.>
<br> ■ Byli jste požádáni,abyste na stránkách za-
dali své osobní či bankovní údaje <.>
<br> ■ Je od vás vyžadována okamžitá reakce <.>
<br> ■ Podezřelé webové stránky,příliš kompliko-
vané internetové adresy (obsahující např <.>
pomlčky,podtržítka.Zaměněné či zpřehá-
zené znaky – např.msvp) Weby registrované
v zahraničních dom...

Načteno

edesky.cz/d/7928042

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Radovesnice I      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz