« Najít podobné dokumenty

Obec Bačalky - Zveřejnění záměru zřízení věcného břemene na pozemku 515/2 v k. ú. Bačalky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bačalky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zámer_zridit vecne bremeno_2023-listopad.pdf [0,41 MB]
O B E C B A Č A L K Y
Obecní úřad
<br> Bačalky 101,507 23 Libáň
<br>
<br> Zveřejnění záměru zřízení věcného břemene
<br>
V souladu s § 39 zákona č.128/2000 Sb.o obcích,ve znění pozdějších předpisů <,>
předkládá Obec Bačalky záměr týkající se zřízení věcného břemene vedení
zemního kabelového vedení NN podle §1785 a násl.§1257 a násl.zákona
č.89/2012 Sb.občanského zákoníku,podle ustanovení § 25 odst.4 zákona
č.458/2000 Sb.energetického zákona na části pozemku v k.ú.Bačalky parc <.>
č.515/2 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohody o umístění stavby č.IV-12-2026489 JC-Bačalky,p.č.161-6 – SV,kNN <,>
SS100 <.>
<br> Pozemek je veden na LV č.10001 pro k.ú.Bačalky,vlastník Obec Bačalky,viz
přiložený náčrtek <.>
<br> Připomínky a svoje nabídky podávejte písemně poštou nebo do datové
schránky ve lhůtě do 15dní ode dne vyvěšení na úřední desce.Uzavření
smlouvy o zřízení věcného břemene,příp.uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene podléhá schválení Zastupitelstva Obce Bačalky <.>
<br>
<br>
<br> XXXXX XXXXXXX
starosta obce Bačalky
<br>
<br> V Bačalkách dne 6.listopadu 2023
<br>
<br> Vyvěšeno: 6.11.2023 pod č.j.Ú43/11/2023
Sejmuto: 21.11.2023
mapa.PDF [0,13 MB]
o zF 6.iT j N 8 i$ rg E gI g i- fE { IH lR s$ 1l',f'a $ d: -EEE T5 *E PE NE "E- H& rE a - e r€ 9.5 4o utoto E 6 6 do F ! E tY g f.ctIc C'Eszr d E=;tfiOt@E -9 i ig s;tt E r{) -lrol drs.i(o =dl-'iE-o6c1.tal 5 X c =z @ l|l _=o J I =o a,lll*FFiiiii:: )J ).rBIrI e Bot l( cu )c) $ m r-I lc >\lc ru >(J $ m u (1) *n o Y = o o c,soo e E 2E I H ffi EEs E6 E i5;g =ltrE =;fi FE zz E! E Ed E 5 € e F F Eeg E E g E E s E E Els d.-E 6 E- s E(t N EE.=go Eri E € e E.a a E a g.E E g e *6 er6 s@ ql € NF E(a

Načteno

edesky.cz/d/7920893

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bačalky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz