« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Polanka nad Odrou - dokument137_2023.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Polanka nad Odrou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dokument137_2023.pdf
1/3
<br> 1 <.>
<br> Úřední deska úmor-.= Polanka nad Odrou lwwpolankamz
<br> „.<.>.<.>.<.>.<.> % Má;.<.>.<.>.<.>.<.> Magistrát města Ostravy vvamodm-.<.>.á.<.> ff; Žf'fjpodpkz $“““.<.>.<.>.<.>.odbor dopravy /
<br> sklo dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.WMS:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Vaše značka: '"" “' "" Ze dne: Č.j.: SMO/ó94810/23/0D/pro Sp,zn.: S-SMO/544215/23/OD/4
<br> Rozdělovník
<br> Vyřizuje: lng.Procházka Telefon: +420 599 442 390,Fax: +420 599 442 034 * E-mail: tprochazka©ostravacz Datum: 2023-10—31
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Doplnění dělící čáry v ul.H.Salichové v O.-Po|ance nIO před křiž.s ul.1.května
<br> Opatření obecné povah y podle 55 171—173 zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění pozdějších předpisů
<br> Příkaz o dopravním značení (trvalém)
<br> Odbor dopravy Magistrátu města Ostravy podle ©124,odst.6,zákona č.3612000 Sb.ve znění pozdějších předpisů věcně příslušný a podle 52,zákona č.314/2002 Sb.a 519,vyhlášky č.388/2002 Sb.místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností stanoví pro silnice II.-.III lř a pro mistni komunikace I.-II.tř.ve svém územním obvodu ve smyslu QW,zákona č.361/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů,po vyjádření Dl MŘ Policie ČR Ostrava čj.KRPT- 3994- 213/ČJ- 2022- 070706 místní úpravu silničního provozu takto:
<br> Příkaz o dopravním značení č.11647
<br> Ul.H.Saíichové Podmínky příkazu: Příkaz bude proveden podle ověřené přílohy: Operativní změna organizace a provozu dopravy,Návrh trvalého dopravního značení,(výkr.příl.č.1,zprac.: Ostravské komunikace,a.s <.>,červen 2023,formát 2A4) <.>
<br> 2.Před realizací dopravního značení dojde k dohodě ojeho budoucím vlastnictví dle 59,odst.1 <,>
<br> zákona č.13/97 Sb.v platném znění a k převzetí dotčeného úseku od vlastníka (správce) komunikace.Po realizaci dojde k fyzickému předání dotčeného úseku komunikace zpět včetně realizovaného dopravního značení vlastníkovi (správci) komunikace v souladu s 512,odst.íd,té...

Načteno

edesky.cz/d/7919426

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou
16. 04. 2024
16. 04. 2024
16. 04. 2024
10. 04. 2024
10. 04. 2024
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz