« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 4 - OOP - UZ a ZUK kácení + usaz. vánoč. stromu MK Habrmannovo nám + Poštovní ž. MO Plzeň4

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

stanovene_DIO_20_.pdf
NÁZEV AKCE:
<br> DIO Zajištění bezpečnosti při dopravě a usazování
<br> stromu jeřábem
<br> VÝKRES Situace — Habrmanovo nám
<br> managmŠ
<br> qu NN.%.&&
<br> ? ršxgw šk <.>,“ „f_mmmwzĚ 335 03.00.<.> mov—„mě
OOP_187_-23_-_usazeni_vanocniho_stromu_Habrmannovo_nam._PM_z._UMO_Plzen_4.pdf
Úřad městského obvodu Plzeň 4
odbor životního prostředí a dopravy
<br> Mohylová 55,312 64 PLZEŇ
<br>
Plzeň dne: 30.10.2023
<br> SZ: UMO4/14873/23
Č.j.: UMO4/15671/23 - D/187/23
<br>
<br>
<br>
Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> IDDS:
<br> XXX XXXXXX
<br> XXXXXXXXX
<br> karbanj@plzen.eu
<br> aupa97w
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy
<br>
Dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci III.třídy č.C 7015 Habrmannovo náměstí
<br> a místní komunikaci III.třídy č.C 7010 Poštovní,v Plzni
<br>
Úřad městského obvodu Plzeň 4,Odbor životního prostředí a dopravy,jako silniční správní úřad věcně a
<br> místně příslušný podle ustanovení § 40 odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a dle vyhlášky města Plzně č <.>
<br> 8/2001,Statut města,ve znění pozdějších předpisů,na základě návrhu Statutárního města Plzně,náměstí
<br> Republiky 1,306 32 Plzeň,IČO: 00075370,zastoupeného Městským obvodem Plzeň 4,Mohylová
<br> 55,312 00 Plzeň,starostou Tomášem Soukupem (dále též i XXX „žadatel“),ze dne XX.XX.XXXX vydává <,>
<br> z důvodu užití autojeřábu a dopravní techniky při kácení a usazení vánočního stromu,toto opatření
<br> obecné povahy:
<br>
<br>
<br>
<br> I.podle ustanovení § 19a odst.1 zákona o pozemních komunikacích
<br>
<br>
se dne 21.11.2023 dočasně zakazuje zastavení na místních komunikacích:
<br>
<br>
 místní komunikace III.třídy č.C 7015 Habrmannovo náměstí,v Plzni
<br>
- v úseku od křižovatky s ulicí Poštovní ke křižovatce s ulicí Sadová
<br> - v úseku od křižovatky s ulicí XXXXXXXXXX ke křižovatce s ulicí Poštovní
<br>
 místní komunikace III.třídy č.C 7010 Poštovní,v Plzni
<br> - v úseku od křižovatky s ulicí Habrmannovo náměstí ke křižovatce s ulicí Zábělská
<br>
<br> z důvodu: užití autojeřábu a dopravní techniky při kácení a usazení vánočního stromu <.>
<br>
<br> Toto opatření obecné povahy je vydáno s následujícími podmínkami:
<br>
<br> 1.V ...

Načteno

edesky.cz/d/7918928

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz