« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 4 - oznámení o zahájení řízení - stanoviska: PLZEŇ, LÁVKA ROKYCANSKÁ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

23-15140.pdf
Úřad městského obvodu Plzeň 4
odbor stavebně správní a investic
<br> Mohylová 55,312 00 Plzeň
<br> Plzeň,dne: 30.10.2023
<br> Spis.zn.: SZ UMO4/15140/23/Val
<br> Č.j.: UMO4/15640/23
<br>
<br>
<br>
<br> Vypraveno dne:
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon.:
<br> E-mail:
<br> IDDS:
<br> XXXXXXX XXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> valtova@plzen.eu
<br> aupa97w
<br>
<br>
<br>
<br>
OZNÁMENÍ
<br> O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
<br>
<br> Oznámení je doručováno formou veřejné vyhlášky
<br>
<br> Statutární město Plzeň,IČO 00075370,náměstí Republiky č.p.1/1,Vnitřní Město <,>
<br> 301 01 Plzeň 1 <,>
zastoupené Ing.Milanem Sterlym,ředitelem Správy veřejného statku města Plzně,příspěvkové
<br> organizace,IČO 00075370,Klatovská třída 348/10,Jižní Předměstí,301 00 Plzeň 1
<br> (dále jen "stavebník") dne 16.10.2023 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:
<br>
<br> „PLZEŇ,LÁVKA ROKYCANSKÁ“
<br>
na pozemku parc.č.484/1,484/27,509/10,509/11,826/1,826/2,841,886/2,886/3,886/48,886/65 v
<br> katastrálním území Lobzy,parc.č.922/2,1043/37,1043/53,1043/77,1043/78,1043/84,1043/86 <,>
<br> 1043/89,2580/2,2580/3,2580/4 v katastrálním území Doubravka.Uvedeným dnem bylo zahájeno
<br> stavební řízení <.>
<br>
<br> Ke stavbě vydal Magistrát města Plzně,Odbor stavebně správní územní rozhodnutí o umístění stavby pod
<br> Sp.zn.: SZ MMP/314320/21/DOL,č.j.: MMP/403219/21 dne 8.12.2021,Územní rozhodnutí č.6620
<br> nabylo právní moci dne 12.1.2022 <.>
<br>
<br> Druh a účel povolované staby:
<br> Jedná se o novostavbu - realizaci lávky přes komunikaci I/26.Stávající podchod bude z důvodu
<br> nevhodnosti odstraněn (bariérový přístup,ostré rohy,nepříjemně uzavřený prostor,špatné osvětlení) <.>
<br>
<br> Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení :
<br> • SO 101 - Přístupové chodníky
<br> • SO 102 - Úprava komunikace I/26
<br> • SO 150 - Dopravně inženýrská opatření – DIO
<br> • SO 201 - Odstranění podchodu ev.č.26-007.<.> 3
<br> • SO 202 - Lávka Rokycanská
<br> • SO 501 - Přeložka plyno...

Načteno

edesky.cz/d/7918927

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz