« Najít podobné dokumenty

Obec Malhostovice - Usnesení a zápis z 14. zasedání ZO - 24.10.2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malhostovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení a zápis z 14. zasedání ZO - 24.10.2023
Usnesení a zápis ze 14 zasedání Zastupitelstva obce MALHOSTOVICE ze dne 24.10.2023 konaného v zasedací místnosti Obecního úřadu MALHOSTOVICE.Začátek v 19.30 hod.<,>
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje:
<br> ZO/č.1/14/2023 — schvaluje zapisovatelkou jednání paní Lucii HVÍŽĚOVOU.Hlasování 10 pro,0 proti a 0 se zdržel
<br> ZO/č.2/14/2023 — schvaluje ověřovatele zápisu XXXX XXXXX KUBIZNÁKA a XXXX XXXXXXXX XXXXXXX.Hlasování XX pro,X proti a X se zdržel
<br> ZO/č.3/14/2023 — schvaluje předložený program jednání starostou obce — doplněn v bodu Různé.Hlasování 10 pro,0 proti a 0 se zdržel
<br> Program jednání:
<br> 1) Zahájení
<br> 2) Volba zapisovatele jednání
<br> 3) Volba ověřovatelů zápisu
<br> 4) Schválení programu jednání
<br> 5) Kontrola úkolů z minulého zasedání ZO
<br> 6) Zápis z kontroly hospodaření obce
<br> 7) Smlouva o smlouvě budoucí mezi obcí a EG.D <.>,- NN k Nuzířov,Chaloupky 8) Cenová nabídka vypracování změny č.3 ÚPD MALHOSTOVICE
<br> 9) Dodatek č.1 smlouvy o dílo mezi obcí a TVM stavby s.r.o.<,>
<br> 10) Dodatek č.1 smlouvy o dílo mezi obcí a EUROVIA CS <.>,a.s.<,>
<br> 11) Smlouva mezi obcí a Vězeňská služba ČR
<br> 12) Rozpočtové opatření č.10/2023
<br> 13) Návrh na zvýšení paušálního poplatku - XXXX JMk
<br> XX) Různé — Cetin — kabelizace na Waldreiterův kopec,faktura - Dopravní stavby silnic 15) Diskuse
<br> 16) Návrh usnesení
<br> 17) Závěr
<br> ZO/č.4/14/2023 — schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí a EG.D <.>,za jednorázovou úplatu 22 400,- Kč bez DPH.Projekt „Nuzířov,obnova NNV- NNk,p.č.112-1,pbč.ll-14“.Hlasování 10 pro,0 proti,0 se zdržel
<br> ZO/č.5/14/2023 — schvaluje cenovou nabídku od firmy DENNES na zajištění zpracování územně plánovací dokumentace,územně plánovací činnosti a poskytování souvisejicich odborných služeb při pořízení Změny č.3 UP Malhostovice,zkráceným postupem.Nabidka ve výši 199.990,- Kč bez DPH.Hlasování 7 pro,2 proti,1 se zdržel
<br> ZO/č.6/14/2023 — schvaluje dodatek č.1 Smlouvy o dílo m...

Načteno

edesky.cz/d/7913237

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malhostovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz