« Najít podobné dokumenty

Obec Opočnice - Zápis z 9. zasedání OZ - 23.10.2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Opočnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z 9. zasedání OZ - 23.10.2023
Zápis z 9.zasedání Zastupitelstva obce Opočnice konaného dne 23.10.2023 od 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Opočnici
<br> Přítomni: J.Košvancová,Ing.Hladík,0.Simon,Bc.Strejčková,Ing.Pudil Najbrtová,Ing.Koldinský,J.Krejčík
<br> Program:
<br> 1.Zahájení a určení ověřovatelů zápisu <.>
<br> 2.Kontrola úkolů z minulého zasedání zastupitelstva <.>
<br> 3.Projednání cenových nabídek na zajištění administrace dotace — Dětská skupina <.>
<br> 4.Projednání a schválení plánovací smlouvy o budoucím převzetí inženýrských sítí a
<br> komunikace <.>
<br> Projednání & schválení smlouvy o zřízení věcného břemene — uložení el.kabelu ke kabinám.Schválení dohody na odvoz listí <.>
<br> Schválení dohod na zimní údržbu chodníků a místních komunikací <.>
<br> Projednání zřízení elektronické úřední desky <.>
<br> Rozpočtové opatření č.6/2023 <.>
<br> 0.Informace obecního úřadu <.>
<br> -—-_\090_\1_cn_m
<br> 1.Zasedání zahájila paní starostka uvítáním přítomných a navržením ověřovatelů zápisu: paní Bc.Reginu Strejčkovou a XXXX XXXXXXXX XXXXXX <.>
<br> Usnesení č.XX/XXXX: Zastupitelstvo obce Opočnice po projednání schvaluje ověřovateli zápisu paní Bc.Reginu Strejčkovou a XXXX XXXXXXXX XXXXXX <.>
<br> Hlasování: Pro X,Proti O,Zdrželi se 0
<br> Dále paní starostka seznámila přítomné s navrženým programem jednání <.>
<br> Usnesení č.76/2023: Zastupitelstvo obce Opočnice po projednání schvaluje navržený program jednání <.>
<br> Hlasování: Pro 7,Proti O,Zdrželi se O
<br> 2.Kontrola úkolů z minulého zasedání zastupitelstva:
<br> a) Na minulém zasedání zastupitelstvo projednalo cenové nabídky na projektovou dokumentaci Dětská skupina a vybralo na zhotovení flrmu AZ PROJECT p.ing.Kadlečka,který už na projektové dokumentaci pracuje.Bylo třeba zhotovit také geodetické zaměření z důvodu demolice současných kůlen a dále také geologický průzkum <.>
<br> b) Zastupitelstvo projednalo nabídky na zajištění administrace dotace a výběrového řízení na Dětskou skupinu — bude jako samostatný bod...

Načteno

edesky.cz/d/7910927

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Opočnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz