« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 4 - výzva - doplnění žádosti; usnesení - přerušení řízení (U+S): DINOPARK - SÍDLO SPOLEČNOSTI

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

23-11671.pdf
Úřad městského obvodu Plzeň 4
odbor stavebně správní a investic
<br> Mohylová 55,312 00 Plzeň
<br> Plzeň,dne: 25.10.2023
<br> Spis.zn.: SZ UMO4/11671/23/Val
<br> Č.j.: UMO4/15501/23
<br>
<br>
<br>
<br> Vypraveno dne:
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon.:
<br> E-mail:
<br> IDDS:
<br> XXXXXXX XXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> valtova@plzen.eu
<br> aupa97w
<br>
<br>
<br>
<br>
VÝZVA
<br> Doručováno formou veřejné vyhlášky
<br>
<br> Machine Planet House,s.r.o <.>,IČO 06853111,Osadní 799/26,170 00 Praha 7-Holešovice <,>
kterého zastupuje Jsme k světu s.r.o <.>,IČO 04832094,Pod Všemi svatými 100/69,Severní
<br> Předměstí,301 00 Plzeň 1 <,>
<br> kterého zastupuje Ing.arch.XXXXX XXXXX,IČO XXXXXXXX,Klatovská třída XXXX/XX,Jižní Předměstí <,>
<br> 301 00 Plzeň 1
<br> (dále jen "žadatel") dne 31.7.2023 podal žádost o vydání společného povolení na stavbu:
<br>
DINOPARK - SÍDLO SPOLEČNOSTI
<br>
(dále jen "stavba") na pozemku parc.č.886/2,886/25 v katastrálním území Lobzy,parc.č.2350 <,>
<br> 2351,2352/1,2352/12,2352/20,2353/1,2353/5,2569/21 v katastrálním území Doubravka <.>
<br>
<br> Úřad městského obvodu Plzeň 4,odbor stavebně správní a investic Mohylová 55,312 00 Plzeň,jako
<br> stavební úřad příslušný podle vyhlášky statutárního města Plzně č.8/2001,Statut města,v jeho plném
<br> znění,a podle § 13 odst.1 písm.e) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu
<br> (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") shledal,že žádost nemá
<br> předepsané náležitosti,a proto podle § 94l odst.6 stavebního zákona
<br> v y z ý v á
<br> žadatele,aby nejpozději do
<br> 20.12.2023
<br> odstranil tyto nedostatky:
<br> 1.Upravit projektovou dokumentaci,která má sloužit jako podklad pro vydání rozhodnutí tak,aby
byla úplná a přehledná.Doložená dokumentace je vnitřně rozporná.Obsahuje projektovou
<br> dokumentaci DÚR+DSP č.zakázky 2019_09 s datem 02/2020,kde průvodní a souhrnná technická
<br> zpráva je pro DSP.Dodatek projektové dokumentace pod č.zakázky 2019_...

Načteno

edesky.cz/d/7907075

Meta

Územní plánování   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz