« Najít podobné dokumenty

Obec Hradiště (Benešov) - Veřejná vyhláška Aktualizace Zásad ÚR Středočeského kraje

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hradiště (Benešov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška Aktualizace Zásad ÚR Středočeského kraje
Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 100 fax: hrncirova@kr-s.cz www.stredoceskykraj.cz
<br>
<br> V Praze dne: 25.10.2023
<br>
Spisová značka: SZ 073062/2022/KUSK ÚSŘ/HS
<br> Č.j.: 135018/2023/KUSK
<br> Vyřizuje: Ing.Hrnčířová / 257 280 412
<br>
<br>
<br>
<br>
V EŘE J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
Krajský úřad Středočeského kraje,Odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „krajský
<br> úřad“),jako orgán příslušný k pořizování Zásad územního rozvoje Středočeského kraje podle § 7 odst.1 písm <.>
<br> a) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen „stavební zákon“),v souladu s ustanovením § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní
<br> řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a § 42 odst.10 stavebního zákona
<br>
<br> o z n a m u j e
<br> vydání 3.a 10.aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a zpracování úplného
<br> znění Zásad územního rozvoje Středočeského kraje po těchto aktualizacích
<br>
<br> O vydání rozhodlo Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém zasedání dne 26.6.2023 usnesením
<br> č.035-26/2023/ZK a usnesením č.036-26/2023/ZK podle § 7 odst.2 písm.a) a § 36 odst.4 stavebního zákona <,>
<br> v souladu s § 171 až 174 správního řádu.Zastupitelstvo Středočeského kraje zároveň:
<br> - konstatovalo ověření souladu 3.a 10.aktualizace Zásad Středočeského kraje s Politikou územního rozvoje ČR
<br> ve znění Aktualizace č.1,2 <.>,3 <.>,5.a 4 <.>,se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem Ministerstva
<br> pro místní rozvoj ČR dle ustanovení § 41 odst.2 stavebního zákona;
<br> - rozhodlo v souladu s ustanovením § 172 odst.5 správního řádu o námitkách uplatněných k návrhu
<br> 3.a 10.aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje <.>
<br> Vzhledem k rozsahu 3.aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (celková) a k rozsahu
<br> 10.aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje,jejíž obsahem je změna návrhového ...

Načteno

edesky.cz/d/7904158

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Hradiště (Benešov)
19. 05. 2024
19. 05. 2024
19. 05. 2024
19. 05. 2024
19. 05. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Obec Hradiště (Benešov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz