« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 4 - výzva k odstranění vozidla VW Bora, RZ: 5H7 9144

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VW_Bora_Ke_Kukacce_19.pdf
Výzva k odstranění silničního vozidla z pozemní komunikace
<br>
V souladu s §19d odst.1 a 3 zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,se vyzývá pan
<br> XXX XXXXXXX,adresa: Mikulášské náměstí XXX/X,XXX XX Plzeň,jako provozovatel silničního
<br> vozidla zn.VW Bora,RZ: 5H7 9144,zelené barvy,dlouhodobě odstaveného v ulici Ke
<br> Kukačce 19 v Plzni (dále jen „vozidlo“),aby:
<br>
- odstranil důvod,pro který nesmí být vozidlo provozováno na pozemních komunikacích
<br> (tj.aby obnovil platnost „technické kontroly“)
<br>
nebo
<br>
- vozidlo odstranil a odstavil mimo pozemní komunikaci <.>
<br>
Dle údajů registru silničních vozidel mělo vozidlo pravidelnou technickou prohlídku platnou
<br> 12.12.2020 <.>
<br>
Vozidlo je tak již více než 6 měsíců odstavováno na pozemní komunikaci,aniž by mělo
<br> provedenu pravidelnou technickou prohlídku (tj.má více než 6 měsíců „propadlou technickou
<br> kontrolu“) <.>
<br>
Dle § 19 odst.2 písm.h) a odst.3 zákona č.13/1997Sb <.>,o pozemních komunikacích (dále jen
<br> ZPK) je mj.na místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích
<br> zakázáno odstavovat silniční vozidlo,které po dobu více než 6 měsíců nesmí být podle zákona
<br> o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích provozováno na pozemních
<br> komunikacích z důvodu marného uplynutí lhůty pro provedení pravidelné technické prohlídky
<br> nebo technické nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou prohlídkou nebo technickou silniční
<br> kontrolou <.>
<br>
Nebude-li tato výzva vyslyšena ve 2 měsíční lhůtě ode dne jejího zveřejnění na úřední desce <,>
<br> odstraní vozidlo z pozemní komunikace na náklady jeho provozovatele SPRÁVA
<br> VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ,příspěvková organizace,IČO 405 26 551 <,>
<br> Klatovská tř.10 a 12,301 00 Plzeň <.>

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz