« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Polanka nad Odrou - dokument131_2023.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Polanka nad Odrou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dokument131_2023.pdf
Magistrát města Ostravy odbor dopravy
<br> Vaše značka:
<br> Ze dne: Č.j.: SMO/óS2098/23/OD/pr0
<br> Sp.zn.: S-SMO/620573/23/0D/3 l Rozdělovník Vyřizuje: Ing.Procházka,<.>.<.> ) Telefon: +420 599 442 390 Uřední deska UMOb Polanka nad Odroý Fax: +420 599 442 034 waw.polanka.cz E-mail: tomas.rochazka ostravacz *“ © „„.<.>.<.>.<.>.<.> zlé./,<.>.<.>.<.>.<.> a.<.>.<.>.<.> Datum: 2023-10-25,mě:—nemáš.;lípáášómapm.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> V E Ř E J N Á v Y H L Á š K A mene: mu:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Silnice |I/478 -rekonstr.mostu ev.č.473-008 přes Odru na ul.Na Lukách v Ostravě
<br> Opatření obecné povahy
<br> podle šš171-173 zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění pozdějších předpisů a podle 577,odst.5,zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů
<br> Příkaz o dopravním značení (dočasném)
<br> Odbor dopravy Magistrátu města Ostravy podle 5124,odst.6,zákona č.361/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů věcně příslušný a podle 52,zákona č.314/2002 Sb.a 519,vyhlášky č.388/2002 Sb.místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností stanoví pro silnice ll.-|||.tř.a pro místní komunikace |.-|l.tř.ve svém územním obvodu ve smyslu š77,zákona č.361/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů,se souhlasem Dl MŘ Policie ČR Ostrava č.j.KRPT- 2493—89/ČJ-2023-070706 změnu již stanovené přechodně úpravy silničního provozu takto (změna
<br> 1):
<br> Vopatření (příkazu o dopr.značení) č.6207/23 ze dne 15.3.2023 vydaném odborem dopravy Magistrátu města Ostravy pod č.j.SMO/174256/23/OD/pro se mění termín realizace
<br> 6.Termín realizace: do 30.6.2024
<br> Ostatní podmínky a náležitosti opatření odboru dopravy MMO (příkazu o dopr.značení) č.6207/23 ze dne 15.3.2023 zůstávají v platnosti <.>
<br> Upozornění: Prodloužení platnosti neplatí pro sil.l/58 ul.Plzeňskou a l/11 ul.Rudnou vOstravě,u kterých
<br> v původním ...

Načteno

edesky.cz/d/7903084

Meta

Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou
24. 05. 2024
24. 05. 2024
24. 05. 2024
21. 05. 2024
21. 05. 2024
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz