« Najít podobné dokumenty

Obec Malhostovice - Rozhodnutí - povolení sjezdu a nájezdu z pozemku 619/2 a 619/3

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malhostovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí - povolení sjezdu a nájezdu z pozemku 619/2 a 619/3
Obec M A L H O S T 0 V I C E,Malhostovice č.p.75,666 03 Tišnov 3
<br> Č.j./2023 — Gríí.V Malhostovicích dne 10.10.2023
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Obecní úřad v MALHOSTOVICÍCH,jako správní úřad příslušný k rozhodování ve věcech místních komunikací dle ustanovení š40 odst.4,písmo,a 510 zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích a dle ustanovení 512 vyhlášky č.104/ 1997 Sb <.>,kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích,vyhovuje žádosti podané dne 12.9.2023:
<br> žadatel - XXXXXX & Werner,s.r.o <.>,se sídlem Staňkova 557/18a,PSČ 602 00 Brno,vzastoupení stavebníka,sjezd a nájezd z pozemku/ků p.č.619/2 a 619/3 v k.ú.MALHOSTOVICE na parcelu č.621 v k.ú.MALHOSTOVICE — místní komunikace obce <.>
<br> POVOLUJE
<br> Stavebníkovi — Prokop & Werner,se sídlem Staňkova 557/18a,PSČ 602 00 Brno,sjezd a nájezd z pozemku/ků p.č.619/2 a 619/3 v k.ú.MALHOSTOVICE — místní komunikace obce na pozemek p.č.621 v k.ú.MALHOSTOVICE <.>
<br> Toto rozhodnutí ie vázáno na splnění následujících podminek:
<br> - vlastní stavbou,stavebním provedením a užíváním sjezdu a nájezdu nesmí být způsobena škoda na výše uvedené místní komunikaci,inženýrských sítích,případně chodníku a komunikace nesmí být znečišťována <.>
<br> - sjezd a nájezd bude proveden v šířce maximálně 6 m se zpevněnou a bezprašnou povrchovou úpravou v souladu s PD zpracovanou pro výstavbu RD,případně příjezdové komunikace.Budou dodrženy podmínky správce vodního toku <.>
<br> — připoj ení sjezdu a nájezdu na komunikaci bude přes snížený obrubník nebo dvoj řádek (víceřádek) z drobné dlažební kostky usazený do betonového podloží.Napojení na asfaltové podloží MK bude zařezáno!
<br> „ během provádění prací nesmí být narušena bezpečnost a plynulost silničního provozu a na vozovce výše uvedené nebo přilehlé MK a nesmí zde být skladován stavební,XXX XXXXX jiný materiál <.>
<br> - před prováděním vlastní stavby sjezdu a nájezdu musí být vytyčeny všechny inženýrské sítě a hranice pozemků <.>
<br> — odtok dešťových vod ze sjezdu a z MK je...

Načteno

edesky.cz/d/7893388

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malhostovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz