« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 4 - oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁCHRANNÉ STANICE ŽIVOČICHů PLZEŇ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

23-14307.pdf
Úřad městského obvodu Plzeň 4
odbor stavebně správní a investic
<br> Mohylová 55,312 00 Plzeň
<br> Plzeň,dne: 17.10.2023
<br> Spis.zn.: SZ UMO4/14307/23/Val
<br> Č.j.: UMO4/15142/23
<br>
<br>
<br>
<br> Vypraveno dne:
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon.:
<br> E-mail:
<br> IDDS:
<br> XXXXXXX XXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> valtova@plzen.eu
<br> aupa97w
<br>
<br>
<br>
<br>
OZNÁMENÍ
<br> O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
<br>
<br> Dobrovolný ekologický spolek-ochrana ptactva,IČO 45332690,Zábělská 1512/75 <,>
<br> Doubravka,312 00 Plzeň 12 <,>
který zastupuje Ing.XXXXXXXX XXX,IČO XXXXXXXX,Bernartice XX,XXX XX Kolinec
<br> (dále jen "žadatel") dne 2.10.2023 podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy,která nahrazuje
<br> územní rozhodnutí podle § 78a a § 116 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon),který nahrazuje podle ustanovení § 78a odst.1
<br> stavebního zákona územní rozhodnutí o umístění stavby a podle § 108 odst.4 stavebního zákona stavební
<br> povolení.Touto smlouvou je možné v souladu s ustanovením § 78 odst.5 stavebního zákona nahradit
<br> současně územní rozhodnutí a stavební povolení.Touto smlouvou je v souladu s ustanovením § 128 odst <.>
<br> 4 stavebního zákona současně nahrazeno řízení o povolení odstranění staveb.Návrh veřejnoprávní
<br> smlouvy nahrazuje vydání povolení k odstranění staveb a společného povolení stavby:
<br>
<br> STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁCHRANNÉ STANICE ŽIVOČICHŮ PLZEŇ
<br> Plzeň,Doubravka č.p.1512,Zábělská 75
<br>
na pozemku parc.č.2160/4,2164/2,2164/10,2164/20,2164/21,2164/22,2165/16,2488
<br> v katastrálním území Doubravka <.>
<br>
<br> Záměr obsahuje :
<br> Druh a účel stavby,prostorové řešení stavby:
<br> Předmětem záměru je vybudování nových objektů pro záchrannou stanici živočichů (ZSŽ),které jsou
<br> navrženy na pozemcích p.č.2164/20; 2164/21; 2164/22; 2164/2; 2160/4 a 2165/16 v k.ú.Doubravka <.>
<br> Přípustné využití - stavby pro léčebné a chovatelské z...

Načteno

edesky.cz/d/7892285

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz