« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Pohleď - Výpis z udnesení ze dne 16.3.2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Pohleď.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výpis usnesení zastupitelstva obce Dolní Pohleď 16.3.2023.docx (14.86 kB)
Výpis usnesení zastupitelstva obce Dolní Pohleď č.1/23 ze dne 16.03.2022
<br>
· Schvaluje uzavřít smlouvu o pronájmu části pozemku 237/2 který,bude nadále sloužit jako nástupiště s autobusovou zastávkou <.>
<br> · Schvaluje Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Zruč nad Sázavou a obcí Dolní Pohleď podle ustanovení § 63 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů (uveřejněné ve Věstníku Středočeského kraje pod č.37/VS/ 2015) – zajišťování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků <.>
<br>
· Zastupitelstvo bere na vědomí rozhodnutí LDO vyplatit pachtovné ve výši 371 330,-Kč na jeden podíl <.>
<br> · Zastupitelstvo schvaluje zrušit účet Sporoinvest a zřídit vkladový účet.Na vkladový účet budou vloženy peníze se zrušeného účtu a vyplacené pachtovné <.>
<br> · Schvaluje rozpočtové opatření č.1/2023
<br> Příjmy ……………….534 041,-Kč
Výdaje……………….46 234,-Kč
Financování………….-417 789,-Kč
<br> · Schvaluje žádost majitele parcely č.223/16.Souhlasí s úpravou obecního pozemku mezi uvedenou parcelou a silnicí pro vjezd do garáže zpevněný zámkovou dlažbou.Obec neodpovídá za případné škody na těchto úpravách při činnostech obce na tomto pozemku <.>
<br>
· Schvaluje pana Václava Petráska jako kronikáře obce
<br> · Schvaluje uspořádání letošních čarodějnic na návsi obce s podporou SDH a finančním přispěním obce <.>

Načteno

edesky.cz/d/7889365

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Pohleď      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz