« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 4 - VŘ - 6 - 2023 - ŽPD - VODŽP - vyhlášení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

06_23_VR_ZPD_VODZP_vyhlaseni.pdf
Tajemník Úřadu městského obvodu Plzeň 4
<br>
v souladu se zákonem č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých
<br> zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br> vyhlašuje
<br>
<br>
<br>
na obsazení pracovního místa:
<br>
vedoucí/ho Oddělení životního prostředí Odboru životního prostředí a dopravy Úřadu MO Plzeň 4
<br> - platová třída 10 (v souladu s NV č.341/2017 Sb.)
<br>
Rámcová pracovní náplň:
<br>  řízení oddělení,spolupráce na personálních záležitostech oddělení <,>
<br>  výkon státní správy podle zákona č.541/2020 Sb <.>,o odpadech,a č.542/2020 Sb <.>,o výrobcích
<br> s ukončenou životností,včetně správního řízení a přestupků <,>
<br>  péče o technické vybavení veřejných prostranství - dětská hřiště a cvičební prvky <,>
<br>  organizace čistoty obvodu a úklidu veřejných prostranství <,>
<br>  zajišťování výkonu veřejné služby a obecně prospěšných prací,spolupráce s probační a mediační
<br> službou <,>
<br>  zajišťování zimní údržby místních komunikací <,>
<br>  sestavování rozpočtu oddělení životního prostředí,kontrola jeho čerpání,vyřizování a účtování
<br> faktur v účetním systému SAP + iFAKTRURY <,>
<br>  zajištění výběrových řízení podle zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek <,>
<br>  příprava návrhů usnesení pro jednání Rady městského obvodu Plzeň 4 a Zastupitelstva městského
<br> obvodu Plzeň 4 <.>
<br>
Kvalifikační a odborné požadavky:
<br>  VOŠ případně VŠ vzdělání v oboru veřejná správa nebo ochrana životního prostředí <,>
<br>  splnění požadavků dle § 4 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků <,>
<br>  splnění předpokladů stanovených zákonem č.451/1991 Sb.u uchazečů,kteří se narodili před 1.12.1971 <,>
<br>  znalost příslušné legislativy (zejména zák.č.541/2020 Sb <.>,o odpadech,č.542/2020 Sb <.>,o výrobcích
<br> s ukončenou životností,č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,č.500/2004 Sb <.>,správní řád,vše
<br> ve znění pozdějších předpisů) výhodou <,>
...

Načteno

edesky.cz/d/7885810

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz