« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 4 - OOP zkr. zař. stav., kontejner, park. voz. stavby-vybl. 6 park.m. Polední 35-41 PM ž.STAKS Group sro

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

stanovene_DIO_Poledni.pdf
<,> _ SAFEHDAD“ Návrh DIO - dotčený úsek,vyblokování parkovacích stání,<,>,<,>,<.> „ staveništní zábor,zásobovánístavby,kontejner <.>,„ *
<br> VOZIDEL sTAVBY
<br> čp.900735,901/37 502/39,903/41
<br> M\Mo voszL STAVBY
<br> SAFEROAD Czech Republic s.r.o.Plzeňská 666 330 21 Líně T + 420 377 226 226 E plzen©saferoad.cz IČO: 25229761 > saferoad.cz
OOP_zkr.100_-_23_zar._staveniste_kontejner_park._voz._stavby_-vybl._6_park.m._Poledni_35-41_PM_z.STAKS_Group_s.r.o._.pdf
Úřad městského obvodu Plzeň 4
<br> odbor životního prostředí a dopravy
<br> Mohylová 55,312 00 Plzeň
<br> V Plzni dne: 3.10.2023
<br> Sp.zn.: UMO4/09197/23
<br> Č.j.: UMO4/14302/23 - D/100/23
<br>
<br>
<br>
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> IDDS:
<br> XXX XXXXXX
<br> XXXXXXXXX
<br> karbanj@plzen.eu
<br> aupa97w
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy
<br> Dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci III.třídy č.C 6610
<br> Polední,v Plzni
<br>
Úřad městského obvodu Plzeň 4,Odbor životního prostředí a dopravy,jako silniční správní
<br> úřad věcně a místně příslušný podle ustanovení § 40 odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o
<br> pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních
<br> komunikacích“) a dle vyhlášky města Plzně č.8/2001,Statut města,ve znění pozdějších
<br> předpisů,na základě návrhu právnické osoby,STAKS Group s.r.o <.>,IČO: 28213416,28.října
<br> 2026/72,301 00 Plzeň (dále též i XXX „žadatel či navrhovatel“),vydává z důvodu provádění
<br> stavebních prací na místní komunikaci,toto opatření obecné povahy:
<br>
Podle ustanovení § 19a odst.1 zákona o pozemních komunikacích
<br>
<br> d o č a s n ě z a k a z u j e z a s t a v e n í na
<br>
<br>  místní komunikace III.třídy č.C 6610 Polední,v Plzni
- vyblokování 6 parkovacích stání v úseku před objekty Polední č.900/35,č.901/37 a č.902/39 <,>
<br> Plzeň
<br>
<br> v termínu: od 3.10.2023 do 31.10.2023 <,>
<br>
<br> z důvodu: zařízení staveniště (skládka + odvoz stavebního materiálu,kontejner,parkování
<br> vozidel stavby) <,>
<br>
<br>
<br> Toto opatření obecné povahy je vydáno s následujícími podmínkami:
<br>
<br> 1.V plném rozsahu bude dodrženo stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní
<br> komunikaci Magistrátu města Plzně – Odboru dopravy,spis.zn.: SZ MMP/250038/23,Č.J.:
<br> MMP/252363/23 dne 7.6.2023 <.>
<br> 2.Svislé přenosné dopravní značky budou v retro reflexním provedení a při jejich umístění
<br> budou splněny požadavky ČSN 018020 „D...

Načteno

edesky.cz/d/7873171

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz