« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Pohleď - Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodařství č./2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Pohleď.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhláška odpady 2024.docx (34.52 kB)
Obecně závazné vyhlášky obce o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství č.1/2023
_____________________________________________________________________
<br>
OBEC Dolní Pohleď
Zastupitelstvo obce Dolní Pohleď
<br> Obecně závazná vyhláška obce Dolní Pohleď
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
<br> Zastupitelstvo obce Dolní Pohleď se na svém zasedání dne 21.9.2023 usneslo vydat na základě § 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“),a v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl.1
Úvodní ustanovení
(1) Obec Dolní Pohleď touto vyhláškou zavádí místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (dále jen „poplatek“) <.>
(2) Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok.[footnoteRef:1] [1: § 10o odst.1 zákona o místních poplatcích]
<br> (3) Správcem poplatku je obecní úřad Dolní Pohleď.[footnoteRef:2] [2: § 15 odst.1 zákona,o místních poplatcích]
<br> Čl.2
Poplatník
(1) Poplatníkem poplatku je[footnoteRef:3]: [3: § 10e zákona o místních poplatcích]
<br> a) fyzická osoba přihlášená v obci [footnoteRef:4] nebo b) vlastník nemovité věci zahrnující byt,rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci,ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.[4: Za přihlášení fyzické osoby se podle § 16c zákona o místních poplatcích považuje a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel,nebo b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky,zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců,jde-li o cizince,1.kterému byl povolen trvalý pobyt,2.který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce,3.který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu anebo žadatelem o poskytnutí do...

Načteno

edesky.cz/d/7871416

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Pohleď      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz