« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 4 - oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Rekonstrukce školního hřiště u Gymnázia Luďka Pika

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

23-12955-1.pdf
Úřad městského obvodu Plzeň 4
odbor stavebně správní a investic
<br> Mohylová 55,312 00 Plzeň
<br> Plzeň,dne: 27.9.2023
<br> Spis.zn.: SZ UMO4/12955/23/Ká
<br> Č.j.: UMO4/14118/23
<br>
<br>
<br>
<br> Vypraveno dne:
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon.:
<br> E-mail:
<br> IDDS:
<br> Ing.XXXXX XXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> kachova@plzen.eu
<br> aupa97w
<br>
<br>
<br>
<br>
OZNÁMENÍ
<br> O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI ROZHODNUTÍ
<br> Oznámení je doručováno formou veřejné vyhlášky
<br>
<br> Gymnázium XXXXX XXXX,Plzeň,Opavská XX,IČO XXXXXXXX,Opavská 823/21,Doubravka <,>
<br> 312 00 Plzeň 12
<br> (dále jen "stavebník") dne 4.9.2023 podal žádost o prodloužení platnosti společného povolení na stavbu:
<br> Rekonstrukce školního hřiště u Gymnázia XXXXX XXXX
<br> na pozemku parc.č.XXXX/X,1304/1,1304/2,1306 v katastrálním území Doubravka <.>
<br>
<br> Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o prodloužení platnosti společného povolení vydaného dne
<br> 30.8.2021 pod Spis.zn.: SZ UMO4/06282/21/Ká,Č.j.: UMO4/09469/21,které nabylo právní moci dne
<br> 6.10.2021 <.>
<br>
<br> Stavba obsahuje:
<br> - SO 01 - víceúčelové hřiště
<br> - SO 02 - běžecký ovál
<br> - SO 03 - vrh koule
<br> - SO 04 - tenisové hřiště
<br> - SO 05 - sadové úpravy
<br> - SO 06 - drenáže,včetně retenčních nádrží a vsaku
<br> - SO 07 - oplocení
<br> - SO 08 - elektroinstalace - osvětlení areálu
<br>
<br> Úřad městského obvodu Plzeň 4,odbor stavebně správní a investic Mohylová 55,312 00 Plzeň,jako
<br> stavební úřad příslušný podle vyhlášky statutárního města Plzně č.8/2001,Statut města,v jeho plném
<br> znění,a podle § 13 odst.1 písm.e) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu
<br> (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") oznamuje podle § 112 odst.1
<br> stavebního zákona zahájení řízení o prodloužení platnosti společného povolení,v souladu s ustanovením
<br> § 94p odst.5 stavebního zákona,ve kterém podle § 112 odst.2 stavebního zákona upouští od ohledání na
<...

Načteno

edesky.cz/d/7870516

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz