« Najít podobné dokumenty

Obec Olešnice v Orlických horách - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o projednávání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Olešnice v Orl. h.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Olešnice v Orlických horách.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o projednávání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Olešnice v Orl. h. (197.87 kB)
Čj.: PDMUD 53777/2023
Sp.zn.: MUD 12783/2023 OM/NL
Počet listů/počet příloh: 1/0
Počet listů příloh: -
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX
Tel.: XXX XXX XXX
E-mail: n.lzicarova@mestodobruska.cz
<br> Datum: 05.10.2023
<br> Městský úřad Dobruška,odbor rozvoje města,úřad územního plánování pořizuje podle § 55 odst.1
zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),v platném znění <,>
Zprávu o uplatňování Územního plánu Olešnice v Orl.h.za období 10/2019–09/2023.V souladu
s § 47 odst.2 stavebního zákona oznamuje úřad územního plánování projednávání návrhu Zprávy
o uplatňování Územního plánu Olešnice v Orl.h <.>
<br> Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Olešnice v Orl.h.bude vystaven k veřejnému
nahlédnutí po dobu 30-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení,tj.od 05.10.2023 do 04.11.2023:
<br> - v kanceláři Obecního úřadu Olešnice v Orl.h.<,>
- v kanceláři č.107 (úřad územního plánování) Městského úřadu Dobruška,nám.F.L.Věka
<br> čp.32 <,>
- na internetových stránkách města Dobrušky (www.mestodobruska.cz) <.>
<br> Podle § 47 odst.2) stavebního zákona může každý do 15 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky tj <.>
do 04.11.2023 včetně,uplatnit u pořizovatele písemné připomínky.K připomínkám uplatněným po
uvedené lhůtě se nepřihlíží <.>
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX
referentka
<br>
Vyvěšeno dne: XX.XX.2023 Sejmuto dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje,že tato písemnost byla zveřejněna
způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst.2 zákona č.500/2004 Sb,správní
řád <.>
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
Podpis oprávněné osoby potvrzující vyv...

Načteno

edesky.cz/d/7870085

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Olešnice v Orlických horách      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz