« Najít podobné dokumenty

Akademie věd České republiky - Požadavky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Akademie věd České republiky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Požadavky
Výběrová řízení - Akademie věd České republikyÚstav výzkumu globální změny spolu s Mikrobiologickým ústavem Akademie věd ČR a Českou zemědělskou univerzitou si stanovily ambiciózní cíl – posunout skutečné porozumění tokům oxidu uhličitého a oxidu dusného z krajiny.Toho bude dosaženo kombinací unikátního monitorovacího programu se „state of XXX art“ atmosférickým modelováním v kombinaci s modelováním toků skleníkových plynů prostřednictvím modelů biosféry.Pro tuto misi hledáme postdoktoranda se zkušenostmi s modelováním ekosystémů a procesně založených modelů biosféry,který by v podmínkách střední Evropy kvantifikoval toky skleníkových plynů systému půda-rostlina-atmosféra na krajinné až regionální úrovni v rámci inverzního modelování.Tato pozice je součástí nového projektu AdAgriF (https://adagrif.cz/),jehož cílem je kromě sledování toků skleníkových plynů také pochopit,jak konkrétně přispívá zemědělské a lesní hospodaření k celkové bilanci skleníkových plynů a jak lze toto hospodaření změnit,aby se maximalizoval potenciál pro zmírnění klimatických změn.Pozice bude začleněna do interdisciplinárního výzkumného týmu,který provádí experimentální,pozorovací a modelovací studie zaměřené na procesy koloběhu skleníkových plynů v měřítku od rostlinné buňky přes ekosystémy až po regiony <.>
Hlavní pracovní úkoly lze shrnout následovně:
Využívat multidisciplinární zdroje dat,které lze využít pro integrované inverzní modelování v krajinném měřítku,včetně např.in situ pozorování zahrnujících půdní a meteorologická data,fyziologická měření na úrovni listů až celých porostů,eddy kovarianční data toků vody,energie,oxidu uhličitého a oxidu dusného,či data dálkového průzkumu Země na lokální až regionální úrovni <.>
Parametrizovat a ověřovat procesně založené ekosystémové modely v měřítku jednotlivých ekosystémů až regionů <.>
Prozkoumat souvislost mezi využitím krajiny a hospodařením v krajině s toky skleníkových plynů <.>
Připravit pracovní postup biosférických simulací s vysoký...

Načteno

edesky.cz/d/7869749

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Akademie věd České republiky
04. 12. 2023
04. 12. 2023
01. 12. 2023
30. 11. 2023
29. 11. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Akademie věd České republiky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz