« Najít podobné dokumenty

Akademie věd České republiky - Požadavky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Akademie věd České republiky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Požadavky
Výběrová řízení - Akademie věd České republikyÚstav výzkumu globální změny spolu s Mikrobiologickým ústavem Akademie věd ČR a Českou zemědělskou univerzitou si stanovily ambiciózní cíl – posunout skutečné porozumění tokům oxidu uhličitého a oxidu dusného z krajiny.Toho bude dosaženo spojením unikátního monitorovacího programu se „state of XXX art“ modelováním atmosféry.Pro tuto misi hledáme postdoktoranda se zkušenostmi s atmosférickým inverzním modelováním toků skleníkových plynů mezi zemským povrchem a atmosférou na úrovni jednotlivých ekosystémů až regionů v podmínkách střední Evropy.Tato pozice je součástí nového projektu AdAgri F (https://adagrif.cz/),jehož cílem je kromě sledování toků skleníkových plynů pochopit,jak konkrétně se zemědělství a lesnictví podílí na celkové bilanci skleníkových plynů a jak lze tyto sektory změnit,aby se maximalizoval potenciál pro mitigaci klimatické změny.Pozice bude začleněna do mezioborového výzkumného týmu,který provádí experimentální,pozorovací a modelovací studie zaměřené na procesy koloběhu skleníkových plynů v měřítku od rostlinné buňky přes ekosystémy až po regiony <.>
Hlavní pracovní úkoly lze shrnout následovně:
Práce na integraci numerických modelů předpovědi počasí,transportními Lagrangeovskými modely,modely zemského povrchu a in situ měřeními koncentrací skleníkových plynů z nové sítě atmosférických stanic v rámci inverzního modelování za účelem simulace toků mezi zemí a atmosférou v lokálním až regionálním měřítku. 
Práce s multidisciplinárními zdroji dat,které lze integrovat do inverzního modelování v krajinném měřítku,včetně např.pozemních a leteckých pozorování z monitorovacích kampaní v České republice nebo satelitního snímkování <.>
Zkoumání souvislosti mezi využitím krajiny a hospodařením v krajině s toky skleníkových plynů <.>
Realizace simulací integrovaných modelů za účelem vyhodnocení toků skleníkových plynů z krajiny České republiky s velmi vysokým prostorovým rozlišením.Interpretace výsledků procesní...

Načteno

edesky.cz/d/7869748

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Akademie věd České republiky
07. 12. 2023
07. 12. 2023
07. 12. 2023
07. 12. 2023
06. 12. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Akademie věd České republiky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz