« Najít podobné dokumenty

Obec Noviny pod Ralskem - Nařízení státní veterinární správy ze dne 2.10.2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Noviny pod Ralskem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nařízení státní veterinární správy ze dne 2.10.2023
Nařízení str.1 z 11
<br> Č.j.SVS/2023/132313-L
<br>
<br>
<br> NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
<br> Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Liberecký kraj (dále jen
<br> „KVSL“) jako správní orgán místně a věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst.4 a 7 a § 49
<br> odst.1 písm.c) zákona č.166/1999 Sb <.>,o veterinární péči a o změně některých souvisejících
<br> zákonů (veterinární zákon),ve znění pozdějších předpisů,s ohledem na nařízení Evropského
<br> parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9.března 2016 o nákazách zvířat a o změně a
<br> zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“),v platném
<br> znění (dále jen „nařízení (EU) 2016/429”) a podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2023/594
<br> ze dne 16.března 2023,kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat
<br> a zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2021/605,v platném znění (dále jen „nařízení (EU)
<br> 2023/594“),podle nařízení Komise (EU) č.142/2011 ze dne 25.února 2011,kterým se provádí
<br> nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1069/2009 o hygienických pravidlech pro
<br> vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty,které nejsou určeny k lidské
<br> spotřebě,a provádí směrnice Rady 97/78/ES,pokud jde o určité vzorky a předměty
<br> osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice,v platném znění (dále
<br> jen „nařízení Komise (EU) č.142/2011“),podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU)
<br> 2020/687 ze dne 17.prosince 2019,kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a
<br> Rady (EU) 2016/429,pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených
<br> na seznamu,v platném znění (dále jen „nařízení (EU) 2020/687“),Nařízení Evropského
<br> Parlamentu a Rady (ES) č.853/2004 ze dne 29.dubna 2004,kterým se stanoví zvláštní
<br> hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (dále jen „nařízení (ES) č.853/2004“)
<br> a v souladu s ustanovením § 54 odst.2 písm.a) a odst...

Načteno

edesky.cz/d/7862680


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Noviny pod Ralskem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz