« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Oznámení o vyhlášení právního předpisu - obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 21/2023 - Požární řád

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vyhlášení právního předpisu - obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 21/2023 - Požární řád
odbor veřejné správy,dozoru a kontroly
náměstí Hrdinů 1634/3
14021 Praha 4
<br> Číslo datové zprávy zveřejnění: 1246146190
<br> 3o1
SBÍRKA PRÁVNÍCH PŘEDPISU
územních samosprávných celku
a některých správních úřadu
<br> STATU TgRM MĚSTO BRNO
městská část Rečkovjce a Mokrá Hora
<br> PODáJELNA
<br> Došlo dne: 26.09.2023
Číslo jednací:
Počet listu rod:mí: Počüt přiJeli: SpisýZijik
<br> Oznámení o vyhlášení právního předpisu 1MO
Ministerstvo vnitra jakožto správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních
úřadů v souladu s 3 odst.1 zákona č.35/2021 Sb <.>,o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a
některých správních úřadů,potvrzuje vyhlášení právního předpisu <.>
<br> Více informací naleznete zde:
https://sbi rka pp.gov.cz/i nformace/pro-vkladatele/chyby#oznameni-o-vyh laseni-pravniho-pred pisu
<br> Vkladatel: Statutární město Brno (ID DS: a7kbrrn,IČO: 44992785)
<br> Druh právního předpisu: Obecně závazná vyhláška
<br> Číslo právního předpisu: 21/2023
<br> Název právního předpisu: kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č <.>
17/2011,Požární řád města Brna,ve znění pozdějších vyhlášek
<br> Datum vydání právního předpisu: 05.09.2023
<br> Zakonné zmocněnĺ: zákon č.133/1 985 Sb <.>,o požární ochraně - 29 odst.1 písm.o) bod 1
<br> Oblast právní úpravy: požární ochrana - požární řád
<br> Účinnost právního předpisu: 10.10.2023
<br> Právní předpis,který je rušen nebo měněn: 17/2011: Požární řád města Brna
<br> Datum a čas zveřejnění právního předpisu ve Sbírce právních předpisů: 25.09.2023 15:27
<br> Vyvěřeno: 27 -09- 2023
Sňte:
<br> SPP43UDC2TGVGR3A
<br> Toto je automaticky generovaná zpráva.Neodpovídejte na ni <.>
<br> Strana 1
<br> fI••S •
S.<.>.<.> <.>
<br> 5e••S
<br>.<.>
<.>.<.>
<.>.<.>
<.>.<.>
<.>.<.>
S.<.>
<br> MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY
<br> https://sbirkappgov.cz/
<br> sbirkausc@mvcr.cz

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz