« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Program 2024 pro poskytování dotací na zachování a obnovu kulturních památek z rozpočtu města Brna

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Potvrzeni_vyveseni_uredni_deska.pdf
Potvrzení o vyvěšení z elektronického systému spisové služby
<br>
Organizace: Statutární město Brno
Dominikánské nám.1,Brno,601 67
<br>
potvrzujeme vyvěšení dokumentu na své úřední desce
<br>
Věc: Program 2024 pro poskytování dotací na zachování a obnovu
<br> kulturních památek z rozpočtu města Brna
<br> Naše č.j.: MMB/0442560/2023
<br>
<br> Přílohy: Program_2024_dotace_pamatky.pdf
<br> Původce/adresát: úřední deska
<,> 601 67 Brno
<br>
Úřední deska organizace
Kategorie úřední desky: Odbor památkové péče
Oblast úřední desky: Úřední deska – dotace a návratná finanční výpomoc
<br> Vyvěšeno od: 27.09.2023
Vyvěšeno do: 27.12.2023
<br>
Úřední deska doručujícího orgánu
Vyvěšeno od:
Vyvěšeno do:
<br>
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup
Skutečně vyvěšeno od: 27.09.2023 12:32:41
Skutečně sejmuto: 27.09.2023 12:58:06
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Datum potvrzení: 27.09.2023 12:58 Zpracovatel: Mgr.XXXXX XXXXXXXX
XXXXXX_X - odborný referent
Program_2024_dotace_pamatky.pdf
Program 2024 pro poskytování dotací na zachování a obnovu kulturních památek
<br> z rozpočtu města Brna
<br>
<br>
<br> Poskytovatel:
<br> Statutární město Brno,IČO 449 92 785,sídlem Dominikánské náměstí 196/1,602 00 Brno <.>
<br>
<br> Účel programu:
<br> Poskytnutí neinvestičních dotací na úhradu nákladů souvisejících přímo se zachováním nebo obnovou
<br> památkové hodnoty a podstaty věci,která je kulturní památkou.Dotaci lze poskytnout na zachování nebo
<br> obnovu
<br> a) nemovitosti zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR,která se nachází na území města
<br> Brna,nebo
<br> b) movité kulturní památky,která je umístěna na veřejně přístupném místě na území města Brna <.>
<br>
<br> Poskytnutí dotace nezakládá automaticky nárok na financování zachování nebo obnovy kulturní památky
<br> v dalších letech.Dotace je považována za příspěvek na zachování nebo obnovu kulturní památky,nikoliv
<br> za jediný způsob financování prací uvedených v žádosti o dotaci <.>
<br>
<br> Důvod podpory stanoveného účelu:
<br> Na území města Brna je v Ústředním seznamu kulturních památek ČR evidováno množství nemovitostí <,>
<br> z toho 10 národních kulturních památek.Město Brno má zájem na zachování kulturně historických hodnot
<br> a na stavební obnově památek,které se na jeho území nacházejí <.>
<br>
<br> Předpokládaný celkový objem finanční prostředků:
<br> Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu města Brna na podporu
<br> stanoveného účelu je 12 000 000 Kč <.>
<br>
<br> Období,ve kterém lze dotaci využít:
<br> Kalendářní rok 2024 <.>
<br>
<br> Lhůta pro podání žádosti:
<br> Od 1.11.2023 do 30.11.2023 <.>
<br> Ve výjimečných případech,hodných zvláštního zřetele/veřejného zájmu,může být poskytnuta žadateli
<br> (který mohl podat žádost v rámci vyhlášeného dotačního programu) individuální dotace.Odůvodnění
<br> objektivních příčin (tj.proč nepodal řádnou programovou žádost a v čem spočívá důvod zvláštního
<br> zřetele/veřejný zájem) musí být sr...

Načteno

edesky.cz/d/7855616

Meta

Rozpočet   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz