« Najít podobné dokumenty

Městys Cerhenice - Stanovení přechodné úpravy provozu - opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Cerhenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

doc07163620230927065408.pdf
Městský úřad Kolín
<br> Odbor dopravy
<br> Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín |
<br> tel.: 321 748111
<br> e-podatelna: posta©mukolin.cz,web: http:/lwww.muko|in.cz pracoviště: Na Valech 72,280 12 Kolín ll
<br> VPK Suchý s.r.o.Vaše čj.(zn.): Komenského nám.12 Číslo jednací: lVIUKOLlN/OD 105354/23-noj 281 44 ZÁSMUKY Spisová zn.: OD noj 27020/2023
<br> Počet listů: 1
<br> Příloh/listů:
<br> 1/1
<br> Vyřizuje: XXXX XXXXXXXX
<br> Telefon: XXX XXX XXX
<br> E-mail: jana.novakova©mukolín.cz IČ: 27085201 Datum: 26.09.2023
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Městský úřad Kolín,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle ustanovení 5 77 odst.1 písm.c) á 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 361/2000 Sb.“) dle návrhu žadatele společnosti VPK Suchý s.r.o <.>,se sídlem: Komenského nám.12,281 44 Zásmuky,IČ: 27085201 podaného v zastoupení na základě plné moci společností Dopravní značení K.H <.>,s.r.o <.>,IČ: 03893278,se sídlem: Potoční 259,284 01 Kutná Hora po písemném vyjádření Policie ČR KŘ Policie Středočeského kraje,Územní odbor Kolín - Dopravní inspektorát čj.KRPS-228402-2/ČJ—2023-010406
<br> stanoví v souladu s ustanovením & 77,odst.1,zákona č.361/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů přechodnou úpravu dopravního značení na silnici Ill/3295,Ill/3297 a místních komunikacích v obci Radimek v obvodu své působnosti takto:
<br> při stavbě vodovodu v obci Radimek bude na výše jmenovaných komunikacích osazeno přechodné dopravní značení dle schématu DlO,které je přílohou a zároveň nedílnou součástí tohoto stanovení <.>
<br> Osazení dopravního značení bude provedeno vsouladu sustanovením zákona č.381/2000 Sb <.>,vyhlášky MD č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (účinnost od 1.1.2016) a musí být vsouladu s ČSN EN12899-1.Dopravní značení,které bude v rozporu stout...

Načteno

edesky.cz/d/7855123

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Cerhenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz