« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 4 - OZNÁMENÍ - OHLEDÁNÍ VOZIDLA §19d, odst. 5 ZPK

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZNAMENI_ohledani_vozidla_Volvo_S40_Na_Kovarne_2023-09-26.pdf
umo4.plzen.eu
<br>
<br> Úřad městského obvodu Plzeň 4
<br> Odbor životního prostředí a dopravy
<br> Mohylová 1139/55,312 00 Plzeň 4
<br> e-mail: postaumo4@plzen.eu
<br> ID datové schránky: aupa97w
<br>
<br> OZNÁMENÍ
<br> O TERMÍNU KONÁNÍ OHLEDÁNÍ SILNIČNÍHO VOZIDLA
<br> Úřad městského obvodu Plzeň 4,odbor životního prostředí a dopravy,jako věcně a místně příslušný správní orgán (dále též „silniční
správní úřad“) podle ustanovení § 10 a § 11 odst.1 zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“) a dále jako příslušný silniční správní úřad ve věcech místních komunikací podle ustanovení § 40 odst.5,písm.b)
zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a
v rozsahu působnosti přílohy 7,článku 8 obecně závazné vyhlášky č.8/2001,kterou se vydává Statut města Plzně,ve znění
pozdějších změn a doplňků,ve spojení s ustanovením § 19d,odst.5 zákona o pozemních komunikacích
<br> oznamuje
<br> provozovateli silničního vozidla tovární značky Volvo S40,modré barvy,odstaveného v ulici Na Kovárně (místní komunikace III <.>
třídy C7020,GPS:49.756803725,13.426062345)
<br> ohledání tohoto vozidla dne 06.10.2023 v 9:00 hodin <.>
<br> a to v souladu s ustanovením § 19d odst.5 zákona o pozemních komunikacích,jelikož existuje důvodná pochybnost,že toto vozidlo
bylo odstaveno na pozemní komunikaci v rozporu s ustanovením § 19 odst.2 písm.h) zákona o pozemních komunikacích <.>
<br> Silniční správní úřad zveřejňuje informaci o ohledání výše uvedeného silničního vozidla dle ustanovení § 19d odst.5) zákona o
pozemních komunikacích za účelem zjištění údajů potřebných pro zjištění rozhodných pro ověření,zda je dotčené vozidlo
odstaveno v rozporu s ustanovením § 19 odst.2 písm.h) zákona o pozemních komunikacích,a to ve lhůtě stanovené v ustanovení
§ 19d odst.5 zákona o pozemních komunikacích (tedy nejméně 5 dnů před konáním ohledání vozidla),a to vylepením
na silničním vozidle a souč...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz