« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Opatření obecné povahy - dočasný zákaz stání na místní komunikaci - podzimní čištění vozovek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy - dočasný zákaz stání na místní komunikaci - podzimní čištění vozovek
zqq ja?)
<br> 2910
<br> Magistrát města Brna Odbor dopravy
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0385660/2023 VYŘIZUJE: Ing.Bc.XXXX XXXXXXXXX Brno XX.X.XXXX Č- J.: MMB/10/23/0385660/2023-O TEL./E-MAIL: 542 174 640/jelinkova.dana©brno.cz
<br> Veřejná vyhláška
<br> Toto opatření se doručuje veřejnou vyhláškou.Musí být vyvěšeno na úřední desce Magistrátu města Brna,Odboru vnitřních věcí,po dobu 15-ti dnů.Dnem vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.Rozhodující pro běh lhůty je vyvěšení na úřední desce Magistrátu města Brna,Odboru vnitřních věcí <.>
<br> Vyvěšeno dne: 2 6 -[]9- 2023
<br> Sejmuto dne:
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: 2 6 “09' 2023 Ukončeno zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br> Opatření obecné povahy dočasný zákaz stání na místní komunikaci a na průjezdním úseku silnice
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy,jako příslušný správní orgán podle 5 40 odst.4 písm.a),podle 5 40 odst.5 písmeno b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích (dále jen „zákon o pozemních komunikacích),ve znění pozdějších předpisů,čl.29 odst.2) písm.a) obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.20/2001,kterou se vydává Statut města Brna,ve znění pozdějších vyhlášek,a podle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“),ve znění pozdějších předpisů,na základě návrhu ze dne 18.8.2023 podaněm společností Brněnské komunikace a.s <.>,IČ: 607 33 098,se sídlem Renneská 787/1a,639 00 Brno,(dále také jen "navrhovatef'),vydává z důvodu údržby (jarního čištění) na místní komunikaci základního komunikačního systému na průjezdním úseku silnice (dle seznamu níže),toto opatření obecné povahy,kterým:
<br> I.podle !; 19a odst.1 zákona o pozemních komunikacích
<br> dočasně zakazuje stání
<br> na místní komunikaci základního komunikačního systému a na průjezdním úseku silnice (v ulicích dle přiloženého seznamu) v termínu od 16.10.2023 do 16.11.2023,z důvod...

Načteno

edesky.cz/d/7853459

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz