« Najít podobné dokumenty

Obec Bělkovice-Lašťany - 63/2023 Usnesení zasedání Zastupitelstva č. 4 obce Bělkovice-Lašťany

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bělkovice-Lašťany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

usneseni zastupitelstvo c 4 - 13.09.2023 (15).pdf [0,62 MB]
Vytvořeno v aplikaci UZOb.strana 1 / 2
<br> Obec Bělkovice-Lašťany
<br> Bělkovice-Lašťany 139,783 16 Dolany
tel.č.: 585 396 661 | e-mail: obec@belkovice-lastany.cz
<br> U S N E S E N Í
zasedání Zastupitelstva č.4 obce Bělkovice-Lašťany
<br> konané dne 13.9.2023 v budově č.p.248,býv.Parlament od 17:00 hod <.>
<br> 4ZO231a Zastupitelstvo obce Bělkovice-Lašťany volí návrhovou komisi ve složení PhDr.Mgr.Radim
Čtvrtlík,Ing.XXXXX XXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXXXX <.>
<br> XZOXXXb Zastupitelstvo obce Bělkovice-Lašťany volí ověřovatele zápisu ve složení paní Navrátilová <,>
pan Kaňkovský <.>
<br> 4ZO231c Zastupitelstvo obce Bělkovice-Lašťany ruší bod.č.3 jednání zastupitelstva obce <.>
<br> 4ZO231d Zastupitelstvo obce Bělkovice-Lašťany schvaluje program zasedání:
<br> Zahájení zastupitelstva obce a schválení programu zasedání.1 <.>
Zpráva o činnosti rady obce a čerpání rozpočtu obce.2 <.>
Poskytnutí dotací z rozpočtu obce.3 <.>
Výběr dodavatele stavby "Stavební úpravy budovy č.p.90 a 620 Bělkovice-Lašťany".4 <.>
Záměr prodeje části pozemku parc.č.1070/6 v k.ú.Bělkovice.5 <.>
Záměr prodeje části pozemku parc.č.1070/3 v k.ú.Bělkovice.6 <.>
Odkup části pozemku parc.č.730 v k.ú.Lašťany.7 <.>
Žádost o spolufinancování výstavby infrastruktury v lokalitě "Za vrchním mlýnem" 8 <.>
Zápis kontrolního výboru.9 <.>
Zápis finančního výboru.10 <.>
<br> Diskuze
<br> 4ZO232 Zastupitelstvo obce Bělkovice-Lašťany schvaluje přidělení dotací z rozpočtu obce těmto
organizacím: 1.Společnost pro ranou péči,pobočka pro rodinu Olomouc ve výši 4.000 Kč,2 <.>
Hospic na sv.Kopečku ve výši 5.000 Kč,3.Charita Šternberk ve výši 10.000 Kč,4.Charita
Olomouc - Středisko pečovatelské služby ve výši 4.000 Kč,5.Nejste XXXX - mobilní hospic z <.>
ú.ve výši 8.000 Kč a pověřuje starostu obce podpisem smluv o poskytnutí dotace - viz příloha
č.1 <.>
<br> 4ZO233 Zastupitelstvo obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí informace starosty obce o právě
probíhající veřejné zakázce na "Stavební úpravy budovy č.p.90 a 620,Bělkovic...

Načteno

edesky.cz/d/7853369

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bělkovice-Lašťany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz